Gemeente Tiel


Kap en herplant bomen Boerhaavelaan

Eind januari laat de gemeente 13 populieren langs het pad in het groengebiedje tussen de Boerhaavelaan en het spoor kappen. Hiervoor is november 2007 een kapvergunning verleend. Deze populieren zijn aan het eind van hun levensduur gekomen. Regelmatig vallen dikke takken uit de bomen en dit levert gevaar voor de omgeving op. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is besloten de bomen te kappen en te vervangen door nieuwe aanplant.

Herplant
In de berm aan de zijde van het spoor worden 18 stuks essen terug geplant op een onderlinge afstand van ca. 13 meter. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande boomstructuur langs de Drumptse Parallelweg in de richting van Sportpark Rauwenhof. De kapwerkzaamheden worden naar verwachting eind januari/begin februari 2008 uitgevoerd. De herplantwerkzaamheden worden in de maanden februari tot april 2008 uitgevoerd.

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer C. Fleuren van de afdeling Stadsbeheer. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer: (0344) 63 75 64.

Adresgegevens
Bezoekadres: Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postadres: Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2008