Gemeente Schiedam


Januari

Aleidapenning toegekend aan mevrouw G.D. Verweij - de Graaff

19 januari 2008

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben de Aleidapenning toegekend aan mevrouw G.D. Verweij de Graaff.

Deze gemeentelijke onderscheiding wordt haar uitgereikt op zaterdag 19 januari a.s. om 15.00 uur door de burgemeester van Schiedam, mevrouw W.M. Verver, in de aula van het Stedelijk Museum Schiedam aan de Hoogstraat 118 te Schiedam.

Deze uitreiking vindt plaats voorafgaande aan de opening van de tentoonstellingen Skyline en de nieuwe collectiepresentatie 2008.

Deze hoogste gemeentelijke onderscheiding is mevrouw Verweij de Graaff toegekend vanwege haar grote verdiensten voor de kunst en cultuur in Schiedam.

Van 1966 tot 1974 was zij wethouder met de portefeuille onderwijs en culturele zaken. In 1970 trouwde zij met de heer Goos Verweij. Naast zijn beroep als drukker bezat de heer Verweij een zeer uitgebreide kunstcollectie die alleen nog maar werd uitgebreid.Sinds hun huwelijk heeft het echtpaar tweehonderdzestien kunstwerken geschonken aan het Stedelijk museum Schiedam, waaronder tientallen topstukken en honderden waardevolle tot zeer waardevolle kunstwerken.Ook na het overlijden van de heer Verweij heeft mevrouw Verweij de Graaf nog tientallen kunstwerken aan het Stedelijk Museum geschonken. Op die manier werden de kunstwerken toegankelijk voor het publiek en kwamen daarmee ze ten goede aan de Schiedamse samenleving.

Daarnaast is mevrouw Verweij - de Graaff tot 1995 vele jaren bestuurslid geweest van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. Sinds 2001 is zij werkzaam als vrijwilligster op de afdeling Collectiemanagement van het Stedelijk Museum. Zij werkt hier aan de registratie van de collectie.

De Aleidapenning die in 1987 door het College van Burgemeester en Wethouders is ingesteld, is tot nu toe achttien maal uitgereikt aan zeer verdienstelijke Schiedammers.