Ingezonden persbericht


Memorial voor gesloopte betaalbare huisvesting in de Pijp

Zaterdag 19 januari zal er een rouwstoet door de Pijp trekken ter nagedachtenis aan betaalbaar wonen in deze buurt. De Pijp was altijd een diverse buurt, tegenwoordig wordt de diversiteit en de starters functie van de buurt in razend tempo afgebroken. Dure koopwoningen en leegstand zijn in de plaats gekomen voor betaalbare huur/kraak woningen.

Kraakgroep de Pijp is dieptreurig over dit grote verlies. Tijdens de memorial worden bij voormalige kraakpanden, waar verzet werd geboden tegen de afbraak van betaalbare huisvesting, rouwkransen ter nagedachtenis van betaalbaar wonen gelegd.

Vanuit buurtcafé Eigenaardig, Rustenburgerstraat 160, vertekt de stoet om 16.00 uur naar de Bakkerblokken in de Henrick de Keijserstraat. Woningbouwcorporatie de AWV heeft deze panden destijds van G.W. Bakker gekocht deze corporatie neemt de rol van speculant ruimschoots over. Deze voormalige sociale huurwoningen worden nu verkocht voor prijzen tussen de 350.000 en 700.000 euro.

Vervolgens zal de tocht naar de Ostadestraat 226 t/m 230 gaan. Hier heeft woningbouwcorporatie de Alliantie huurders en krakers uit 12 woningen gezet. De braakliggende grond werd een jaar na de sloop opnieuw gekraakt maar na een week weer ontruimd om er 9 dure koop appartementen te bouwen.

Dan komt de stoet aan bij Van Ostadestraat 137 waar krakers tot tweemaal toe ontruimd zijn voor leegstand. Dit pand maakte onderdeel uit van een witwasproject van de inmiddels geliquideerde advocaat Evert Hingst. Na de laatste ontruiming wordt het pand bewaakt waardoor een 3e kraakactie onmogelijk is. Hierdoor worden al anderhalf jaar 4 woningen ontrokken aan het woningbestand.

In diepe rouw keren wij terug naar het Buurtcafé in het Verbindingsblok. Ook bij het Verbindingsblok dreigt sloop en verlies van betaalbare woonruimte. Wat eenmaal verkocht is wordt nooit meer beschikbaar voor mensen met wat minder geld. Wij laten de stekker echter niet zomaar uit ons blok trekken!

Wij weigeren definitief afscheid te nemen van onze buurt zoals we haar kennen, liever nemen we afscheid van het stadsdeel en geprivatiseerde woningbouwcorporaties.

Betaalbaar wonen voor iedereen!
De Pijp geen dode Yuppenghetto!

Kraken gaat door!!!

website verbindingsblok: http://www.verbindingsblok.nl Extra info:
http://www.speculanten.nl/node/99
http://www.speculanten.nl/node/97
http://www.speculanten.nl/node/89
http://www.speculanten.nl/node/27