Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

VIJFENTACHTIG-JARIG MARIONETTENTHEATER SPRINGLEVEND !

Op 20 januari 1923 richtte Bert Brugman zijn marionettentheater "De Olijftak" op in Amsterdam. Hij was de nestor in Nederland en na hem volgden er velen.

"Het Nederlands Marionettentheater", zoals het sinds 1958 heet, is echter het enige dat al zo lang onafgebroken optreedt en in de derde en vierde generatie wordt voortgezet. In de afgelopen vijfentachtig jaar zijn er ruim 15.000 voorstellingen gespeeld in binnen-en buitenland en het theater verwierf ook grote bekendheid door de populaire kinderserie "Dappere Dodo", tien jaar lang uitgezonden door de KRO.

In 2000 werden de touwtjes overgenomen door kleindochter Mariska Brugman en haar echtgenoot René van Tol, beide afgestudeerd aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Sindsdien is het theater weer springlevend en zijn er zo' n vijfhonderd voorstellingen gespeeld in het eigen zaaltje te Amsterdam, in andere theaterzalen, musea, bibliotheken, scholen, zorgcentra en op festivals.

Inmiddels staan er acht producties op het repertoire: Een speciaal voor hen gecomponeerde hedendaagse opera, een klassieke opera en zes sprookjes.

Aangezien veel publiek in het eigen zaaltje steeds terugkomt is de noodzaak groot het repertoire snel uit te blijven breiden.

De nieuwe generatie maakt gretig gebruik van de verworvenheden en kennis van de voorgaande jaren, maar zit niet stil wat vernieuwing en verbetering betreft.

Aan het gepatenteerde bewegingssysteem, door Bert Brugman bedacht, zijn ook andere formaten poppen toegevoegd om een grotere ruimtewerking te creëren.

Recentelijk is een nieuwe theateropbouw bedacht en gemaakt waardoor het publiek voor en opzij in de zaal beter zicht heeft en de belichting verbeterd is. Ook leent deze opbouw zich beter voor spelen met de ruimte.