Wetterskip Fryslân

Leeuwarden, 20 januari 2008
Nr. 08-03/FH

Wetterskip schakelt Woudagemaal in

Wetterskip Fryslân heeft zaterdagavond, 19 januari 2008, het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer onder stoom gebracht en zondag ingezet om het overtollige water uit de provincie weg te pompen naar het Iselmar (IJsselmeer). Publiek is welkom om het gemaal tijdens de in bedrijf- stelling te bezichtigen. Dit kan van 10:00 tot 17:30 uur. Er worden dan continu rondleidingen gegeven behalve als dit niet mogelijk is vanwege de bedrijfsvoering.

Het waterschap heeft besloten het stoomgemaal in te schakelen vanwege de verwachte hoge waterstand. Donderdag 17 januari is het J.L. Hooglandgemaal in Stavoren al in bedrijf gesteld. Door de vele neerslag en de harde wind is op zondagmorgen de gemiddelde stand van de Friese boezem 0,43m - NAP, terwijl 0,52m -NAP het streefpeil is. De verwachte neerslag tot en met maandag is 20 tot 25 millimeter. Het spuien van water op de Waddenzee bij Harlingen en Lauwersoog is tot en met maandag beperkt mogelijk. Bij de huidige weerverwachting wordt er rekening mee gehouden dat de gemiddelde boezemwaterstand tot 0,32m -NAP zal komen. Na dinsdag zal de boezemwaterstand weer dalen. Omdat de grond door de natte periode geen water meer opneemt, komt het regenwater direct in de Friese boezem en in de poldersloten terecht waardoor de waterstand stijgt. Het Woudagemaal moet daarom bijspringen om de vergrote toevoer op de boezem te verwerken. Het stoomgemaal gaat in ieder geval de komende week draaien en afhankelijk van de weersontwikkeling langer. Als het nodig is pompt het gemaal met gemak 4 miljoen liter water per minuut naar buiten, zelfs naar huidige maatstaven gerekend een flinke capaciteit. Ter illustratie: daarmee zou het Snitsermar (Sneekermeer) in twee etmalen volledig zijn drooggelegd.

Het Woudagemaal is het enige nog volledig werkende stoomgemaal in Nederland. Sinds 1977 is het bouwkundig en technisch waardevolle Woudagemaal een beschermd monument. Het is geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gemaal komt alleen in actie bij extreem hoge waterstanden, afgelopen december voor het laatst. Voor meer informatie over de bezoekmogelijkheden wordt verwezen naar de website van het Woudagemaal: www.woudagemaal.nl.


---
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Frank Havik, 058 - 292 23 60 of 06 - 53 64 64 53


---- --