Ingezonden persbericht


Persbericht
Datum: 18 januari 2008
Toename aantal ontwikkelingsprojecten door veteranen Presentatie onderzoek Veteraneninstituut en NCDO

Steeds meer veteranen houden zich bezig met humanitaire projecten in landen waar zij als militair actief geweest zijn. Hun betrokkenheid is groot en vaak ingegeven door het gevoel de mensen ter plekke na hun militaire uitzending niet in de steek te mogen laten. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek 'Veteranen met een missie'.

Op zaterdag 26 januari organiseren het Veteraneninstituut en NCDO een werkconferentie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt en het nut en effect van ontwikkelingsprojecten door veteranen wordt besproken.

Vredesmissies zijn vaak slechts gedeeltelijk succesvol. Lang niet alle schade kan worden hersteld. Militairen ervaren hun missie regelmatig als onvoltooid. Door als vrijwilliger projecten uit te voeren in een van de voormalige operatiegebieden kunnen veteranen alsnog een persoonlijke bijdrage leveren aan de opbouw. Deze projecten variëren van geldinzameling voor een weeshuis in Indonesië of Libanon tot het slaan van waterputten in Nieuw-Guinea of de bouw van een cultureel centrum in Bosnië.

NCDO en het Veteraneninstituut vinden dit een interessante en belangrijke ontwikkeling en hebben daarom de handen ineen geslagen om een beeld te krijgen van de schaal en de manier waarop veteranen deze vorm van ontwikkelingssamenwerking uitoefenen.

Op de werkconferentie wordt door veteranen en andere betrokkenen van gedachten gewisseld over het effect van dergelijke projecten, de kansen voor de toekomst en mogelijke vervolgstappen. In de middag zijn er diverse workshops. De resultaten van de werkconferentie worden aan het onderzoek toegevoegd en zullen aan de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking worden aangeboden.

Dit jaar nog verschijnt er een boek met een overzicht van 'Veteranen met een missie' en de resultaten van de werkconferentie. Tevens staan hierin handige tips voor veteranen om zelf ontwikkelingsprojecten op te starten.Ingezonden persbericht