Gemeente Amersfoort

datum: 23 januari 2008

Een Amersfoorts huis voor juffrouw ooievaar

Wethouder geeft ooievaarsnest een plek

Wethouder Hans van Daalen, verantwoordelijk voor Stedelijk Beheer en Openbare Ruimte, plaatst zaterdag 26 januari samen met Chris Bakker, beleidsmedewerker van Stichting Het Utrechts Landschap, een ooievaarsnest op de rustweide van Stadsboerderij de Vosheuvel aan de Heiligenbergerweg 187 in Amersfoort. Wethouder Van Daalen ontving het nest in november vorig jaar van het Utrechts Landschap bij de start van de stadsraadpleging over de ontwikkeling van Park Randenbroek en omgeving. Ruim op tijd voor het broedseizoen krijgt het nest, in aanwezigheid van juffrouw ooievaar, een definitieve plek.

Op 1 november 2007 vond in het clubhuis van voetbalvereniging CJVV de startbijeenkomst plaats van een stadsraadpleging. De raadpleging moet leiden tot een structuurvisie voor het Park Randenbroek en omgeving. Samen met omwonenden van het park, direct betrokkenen, belangenverenigingen en geïnteresseerde inwoners van de stad geeft de gemeente vorm aan wensen met betrekking tot mogelijke toekomstscenario's voor het beekdal. Het plangebied loopt van het huidige sportfondsenbad aan de Bisschopsweg tot en met de A28, inclusief het te ontwikkelen terrein van het Meander Medisch Centrum, locatie Elisabeth.

Symbool voor succes
Het is de wens van de gemeente om van het beekdal, waar Park Randenbroek deel vanuit maakt, een gebied te maken waar het voor de inwoners van de hele stad prettig is om te zijn. Met de schenking van het ooievaarsnest wilde het Utrechts Landschap benadrukken dat zij het volste vertrouwen heeft in het resultaat van het proces: een prachtig, groen gebied voor iedereen, waar ook de ooievaar zich thuis zal voelen.

Informatie: Reina van der Wal, telefoon 033 469 45 38, e-mail r.vanderwal@amersfoort.nl of

Ruth Gorissen, telefoon 033 463 70 24, e-mail info@ruthgorissen.nl.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de plaatsing van het ooievaarsnest. De ontvangst is tussen 10.45 en 11.00 uur in De Hooiberg, het café van de Stadsboerderij. Vandaar wordt gezamenlijk gewandeld naar de rustweide. Houdt u er met uw schoeisel rekening mee dat het terrein drassig kan zijn.