Gemeente Papendrecht


24 januari 2008

Schoonmaakactie bewoners Vijverpark
Omwonenden van het Vijverpark houden zaterdag 26 januari 2008 van
13.00 tot 14.00 uur de halfjaarlijkse schoonmaak van het Vijverpark en omgeving in Papendrecht. Dit is besloten in de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Vijverpark. De gemeente juicht dit initiatief uiteraard van harte toe en stelt bezems, prikkers en ander schoonmaakmateriaal beschikbaar. Uit het wijkbudget wordt koffie met iets lekkers betaald.

Certificaat voor oudkomers en nieuwkomers
Negenenveertig `oudkomers' ontvangen dinsdag 29 januari een certificaat inburgering oudkomers van wethouder A. Vogel. Om 19.00 uur reikt de wethouder deze in de raadzaal van het gemeentehuis uit aan de deelnemers die het zogeheten inburgeringsprogramma voor oudkomers hebben voltooid.
Woensdag 30 januari reikt de wethouder aan achttien `nieuwkomers' om
13.30 uur het inburgeringscertificaater in de raadzaal van het gemeentehuis uit, de achttien voltooiden het inburgeringsprogramma.

Het inburgeringsprogramma duurt een jaar en wordt afgesloten met een toets, die het inburgeringscertificaat oplevert. Het certificaat bevordert de kans op een baan. De cursist die het certificaat ontvangt, heeft aangetoond de Nederlandse taal te beheersen en kennis te hebben van de Nederlandse maatschappij. Het niveau van die kennis is voldoende om een zelfstandig bestaan in Nederland op te bouwen. De bezitter van een inburgeringscertificaat wordt in bepaalde gevallen vrijgesteld van het afleggen van een zogenaamde naturalisatietoets. Die toets is een van de basisvereisten voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.
De 49 oudkomers die dinsdag 29 januari het certificaat ontvangen, hebben het programma eind 2007 afgerond. De nieuwkomers die woensdag
30 januari het certificaat ontvangen, hebben het programma in 2006 of
2007 afgerond.
Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom de uitreiking bij te wonen.

Zestigjarig huwelijkspaar ontvangt burgemeester De Bruin Burgemeester De Bruin bezoekt maandag 28 januari tussen 11.00 en 12.00 uur het echtpaar Bultje - Piet in hun woning P.J. Oudstraat 6, Papendrecht. De heer en mevrouw Bultje vieren die dag het feit dat zij
60 jaar getrouwd zijn.
Pers en fotografen zijn van harte welkom.

Albert Bultje, geboren 16 maart 1925 te Vlagtwedde en Elisabeth Piet, geboren 17 augustus 1927 te Beverwijk, komen allebei uit een oud schippersgeslacht; Albert uit het Groningse Delfzijl, Elisabeth uit de Bollenstreek. Piet vertelt over hun kennismaking: `Ik was zelf op mijn achttiende jaar al uitgezwermd en voer sinds 1943 als matroos op een particulier motorschip. Hier kwam een eind aan toen de Duitsers in oktober 1943 het schip tot zinken brachten in Moergestel. Na enig rondzwerven kwam ik weer bij mijn ouders aan boord, die toen voor de voedselvoorziening vanaf het noorden naar de omgeving van Amsterdam voeren en dat na de bevrijding bleven doen.
Toen in Amsterdam de Bevrijdingsfeesten begonnen, was ik er als jonge kerel natuurlijk ook bij. Op de ontmoetingsplaats waar de jeugd van de schepen bijeen kwam - op de kruising van de Nieuwedijk en de Korte Prinsengracht - kwam ik op een zeker moment een heel lief grietje tegen en dat bleef niet bij deze ene keer. Destijds had zij al een betrekking in Amsterdam gevonden en omdat ik nog steeds in de zogenaamde `wilde vaart' voer, was je niet al te vaak bij elkaar, zodat wij naar een oplossing zochten om vaker bij elkaar te zijn. En die vonden wij in het feit dat ik een baan kreeg bij een tankrederij in Rotterdam, waar woongelegenheid aan boord was. Op 28 januari 1948 zijn we getrouwd.
Nadat ik in 1949 bevorderd was tot gezagvoerder en later bij dezelfde rederij drie nieuwe schepen kreeg, werd in 1954 onze enige zoon geboren. Die heeft ook meegevaren tot hij van boord moest om de lagere school te bezoeken. Eerst op een internaat, maar na enige tijd gaven wij er de voorkeur aan om aan de wal te gaan wonen. In 1964 gingen wij in H.I. Ambacht wonen. Hier hebben wij tot 1971 gewoond, waarna wij naar Papendrecht zijn verhuisd. Tot op de dag van vandaag wonen wij hier. Na in 1966 nog overgegaan te zijn naar een rederij in Dordrecht, ben ik in 1988 met de VUT gegaan. Wij vermaken ons nog steeds in Papendrecht en hopen hier nog jaren mee door te gaan.'

Dijkversterking en revitalisering Ketelweg in Papendrecht officieel opgeleverd
Waterschap Rivierenland, gemeente Papendrecht, gemeente Sliedrecht, Rijkswaterstaat en de nutsbedrijven vierden woensdag 23 januari de officiële opening van de Ketelweg. Een gecombineerd project waarbij de Ketelweg in Papendrecht een waterkerende functie kreeg en tegelijkertijd in opdracht van de gemeente Papendrecht - in het kader van de duurzame revitalisering bedrijventerrein Oosteind- van een andere indeling werd voorzien.

De gemeente Papendrecht is met de nieuwe waterkering beter beschermd tegen hoge waterstanden van de rivier. Daarnaast werd op de Ketelweg een rotonde aangelegd en is een groot deel van de riolering vervangen. Tevens zijn de kabels en leidingen van de nutsbedrijven aangepast en werd de dijk vanaf de Ketelweg tot en met het Westeind geasfalteerd. Burgemeester de Bruijn van Papendrecht en Dijkgraaf Kok voerden samen de openingshandeling uit. Door een enorme opblaasbare champagnefles te openen, klonken ze symbolisch op de goede afloop van de klus. Passanten en medewerkers van de bedrijven aan de Ketelweg werden door het etiket op de fles in de avondspits bedankt voor het begrip voor de overlast gedurende het project.

Veel voorbereiding
Om de gecompliceerde klus in één keer te kunnen klaren waren jaren van voorbereiding nodig. Maar liefst zeven opdrachtgevers (waaronder gemeenten, waterschap en nutsbedrijven) bundelden de krachten om alle werkzaamheden te combineren aan de Ketelweg, een veelgebruikte doorgaande weg over bedrijventerrein Oosteind. Door alle werkzaamheden in één keer gecombineerd uit te voeren, werd langdurig ongemak voor bedrijven, omwonenden en weggebruikers zo veel mogelijk beperkt.

Voor de pers: vagen of opmerkingen? Anne-Marie Decates, communicatieadviseur Waterschap Rivierenlanden, a.decates@wsrl.nl, t.
0344-649165.

Kies voor Hart en Sport
Bijna alle basisscholen startten vorige week het Kies voor Hart en Sport project, waarbij de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs leren en ervaren wat het belang van sporten is. Daarnaast wordt stil gestaan bij het belang van een gezonde voeding en leefstijl. Tijdens de gymnastieklessen maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van sport. Ter afsluiting van het project nemen de leerlingen deel aan een van de 22 verschillende sportclinics. Deze worden georganiseerd door sportverenigingen uit Papendrecht en Alblasserdam.
Om het project extra onder de aandacht te brengen bij de leerlingen, brengen de mascottes van het project dinsdag 29 januari, donderdag 31 januari en vrijdagochtend 1 februari aan elke klas een stormachtig bezoek. Het duo Rik en Tik studeert in recordtijd een rap in en organiseert, om de longinhoud te testen, een ballonnen blaaswedstrijd. Ook leggen zij heel snel uit hoe het project in zijn werk gaat. Het belangrijkste is natuurlijk dat de leerlingen allemaal mee gaan doen met het project en zich inschrijven voor een van de clinics. Inschrijvingen moeten vóór 18 februari bij de groepsleerkracht zijn ingeleverd.

Het Kies voor Hart en Sport project is een initiatief van de gemeente Papendrecht. Voor vragen kan pers zich wenden tot de sportconsulent van de gemeente Papendrecht, Heidy van Dam. Zij is bereikbaar op
078-6418312 of per mail: h.vdam@papendrecht.nl

Persuitnodiging informatieavond sportcentrum maandag 28 januari Maandag 28 januari worden omwonenden geïnformeerd over de stand van zaken rond het sportcentrum. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot ca. 22.00 uur in jeugdcentrum Interval aan de Lange Tiendweg 8a in Papendrecht. Ook pers is welkom.
Voor deze avond zijn (uitsluitend) omwonenden uitgenodigd, de informatie is dan ook toegespitst op voor hen interessante zaken. Ook is er volop gelegenheid met deskundigen van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Omwonenden en pers zijn welkom vanaf 19.30 uur.

Uitnodiging persborrel dinsdag 29 januari
De communicatiemedewerkers van de gemeente Papendrecht nodigen vertegenwoordigers van de pers uit voor een persborrel op dinsdag 29 januari van 16.00 tot ca. 18.00 uur in grand café Willaerts aan het Veerplein 1 in Papendrecht. Tijdens de persborrel willen we informeel bijpraten en vooruit kijken naar veranderingen op het gebied van communicatie.

Persuitnodiging installatie brandweercommandant Aantjes Het Papendrechtse brandweerkorps kan na enkele maanden met een plaatsvervangende brandweercommandant de nieuwe commandant begroeten. Vrijdag 1 februari 2008 wordt de heer P. Aantjes als brandweercommandant in de kazerne aan de Poldermolen 8 in Papendrecht geïnstalleerd door burgemeester C.J.M. de Bruin. Met genoegen nodigen brandweer en gemeente pers uit hierbij aanwezig te zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.30 uur ontvangst genodigden in de voertuigstalling van de brandweer, ingang via het binnenplein

16.30 - 17.00 uur welkom door de heer F. van der Veere, plaatsvervangend commandant
brandweer
toespraken en installatie door o.a. burgemeester De Bruin
17.00 - 18.00 uur gelegenheid om met een hapje en een drankje kennis te maken met de nieuwe brandweercommandant.
____________