Nieuw-Vlaamse Alliantie


Federale overheid armlastig door Paars begrotingsbeleid (26/01/08)

De laatste maanden werd door een aantal politici en commentatoren een mythe gecreëerd als zou de federale overheid financieel leeggezogen worden door alsmaar rijker wordende regios. N-VA toont met duidelijke cijfers aan dat dit beeld absoluut niet klopt. Als de federale overheid momenteel met financiële problemen kampt, dan komt dat door het slechte begrotingsbeleid van Paars.

De dotaties van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten groeien ongeveer aan hetzelfde tempo (en zelfs iets trager) als de globale inkomsten van de federale overheid. Het klopt dus niet dat door deze dotaties de deelstaten alsmaar rijker worden en de federale overheid alsmaar armer. Ook het Lambermont-akkoord is slechts ten dele schuldig. De echte schuldige is de ontsporing van het Paarse begrotingsbeleid: de verlaging van de personenbelasting, de notionele interestaftrek, de stijgende kosten van de gezondheidszorg alsook de ondoordachte eenmalige budgettaire operaties die kosten op de toekomst afwentelen, hebben samen tien keer meer impact op de schatkist dan Lambermont. Paars heeft gewoon veel te veel geld uitgegeven.

Het beeld als zou Vlaanderen in het geld zwemmen, klopt bovendien niet. Dankzij een gedisciplineerd begrotingsbeleid heeft Vlaanderen weliswaar een klein overschot, maar dat moet zeker niet overroepen worden. Bovendien vergeet men dat een Vlaams overschot ook de globale Belgische begroting ten goede komt. Als Wallonië en Brussel er niet in slagen om een overschot te boeken, komt dat grotendeels door hun geldverslindende institutionele structuren.

N-VA wil de Bijzondere Financieringswet wel degelijk hervormen, maar dan om twee heel andere redenen. Ten eerste, het solidariteitsmechanisme heeft een pervers effect: als Wallonië en/of Brussel er economisch op vooruit gaan (ten opzichte van Vlaanderen), dan dalen hun dotaties van de federale overheid. Dat is uiteraard geen stimulans om beter te presteren... Ten tweede, het systeem van dotatiefinanciering leidt tot consumptiefederalisme: de regios mogen geld uitgeven, maar ze hoeven daarvoor geen verantwoording af te leggen (via het innen van belastingen).

Precies daarom pleit N-VA reeds lang voor totale fiscale autonomie voor de regios, waarbij de regios een dotatie geven aan de federale overheid voor die domeinen waarop die dan nog bevoegd is. Solidariteit tussen de deelstaten is voor N-VA geen probleem, maar ze moet transparant en stimulerend zijn.

(Een uitgebreidere nota met meer uitleg alsook de voornaamste cijfers vindt u op Belgische Financieringswet: de mythe doorprikt)

Auteur:
Bart De Wever, Kamerlid en voorzitter N-VA
Jan Jambon, Kamerlid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be/meer/financieringswet