Ingezonden persbericht


Persbericht

Campagne waterschapsverkiezingen van start

Jan Terlouw: "Als wij het water niet respecteren wordt het onze vijand".

Ede, 26 januari 2008

Op 26 januari is de lijst van Water Natuurlijk officieel. Water Natuurlijk is opgericht voor de waterschapsverkiezingen die tussen 13 en 25 november in het hele land plaats vinden. Water Natuurlijk wil meer bestuurders in de waterschappen, die zich inzetten voor een natuurlijk waterbeheer in Nederland. Water Natuurlijk verbetert de kwaliteit van ons water en werkt mee aan een mooie, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Water Natuurlijk streeft naar meer aandacht voor natuur en waterrecreatie in de 26 waterschapsbesturen. Kinderboekenschrijver en politicus Jan Terlouw zet zich de komende maanden in voor Water Natuurlijk. Op de druk bezochte bijeenkomst van zaterdag heeft Jan Terlouw het startsein van de campagne gegeven waarmee natuur-, milieu- en recreatieorganisaties oproepen om in november te stemmen op Water Natuurlijk. Het feit dat de niet-politieke organisatie Water Natuurlijk wordt ondersteund door een brede coalitie van deze organisaties, verklaarde Terlouw dat de liefde voor het water in dit geval de bindende factor is. "Liefde en respect voor water, met een wel begrepen eigenbelang. Als wij het water niet respecteren wordt het onze vijand", aldus Terlouw waarbij hij refereerde aan de ontruiming van polders langs de grote rivieren in 1996. Als gevolg van langdurig hoog water was toen een gevaarlijke situatie ontstaan. Terlouw was in die tijd Commissaris der Koningin van de provincie Gelderland.

De waterschapsverkiezingen zijn in het verleden altijd gekoppeld geweest aan een personenstelsel. Dit jaar kunnen mensen stemmen op een lijst, net zoals dat gebruikelijk is bij politieke verkiezingen. Water Natuurlijk is de eerste organisatie die actief campagne voert. Stemgerechtigden kunnen tijdens de verkiezingen in november per post of wellicht via internet stemmen wie er in het waterschapsbestuur plaats gaan nemen voor de komende vier jaar.

Na de startbijeenkomst van afgelopen zaterdag, is het de beurt aan de regio's. In elk waterschapsdistrict moeten kieslijsten gemaakt worden die op hun beurt weer vallen onder regionale kiescommissies en regiobesturen. De deelnemers van de startbijeenkomst hebben er zin in, zo bleek tijdens de verschillende workshops op de dag. Een concept- verkiezingsmanifest is dan ook al gereed en krijg in de verschillende regio's nadere regionale aanvullingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.waternatuurlijk.nl.

-----------------------------------------------