Gemeente Leeuwarden

CDA Leeuwarden

CDA: initiatiefvoorstel Jongeren en Alcohol

Bron: CDA (26-01-2008)
De raad van de gemeente Leeuwarden; Gelezen het initiatiefvoorstel Jongeren en Alcohol van het CDA Leeuwarden; BESLUIT: PUNT 1: Het college opdracht te geven samen met de Provincie Fryslân een provinciaal plan van aanpak op te stellen met een zelfde methode zoals in ZO Brabant is toegepast. PUNT 2: Het college opdracht te geven om als het plan van aanpak gereed is, voor de dekking van het plan terug te komen bij de raad. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2008, voorzitter,