Gemeente Delft

Brandveiligheidsvoorlichting op basisscholen succesvol

Vanaf januari 2008 hebben de brandveiligheidsvoorlichters van Brandweer Delft-Rijswijk 33 basisscholen bezocht. De groepen 6, 7 en 8 kregen voorlichting over brandveiligheid. In deze les kwamen onder andere onderwerpen aan de orde zoals het voorkomen van brand, wat te doen (vluchten) bij brand, het gevaar van rook, brandwonden en het alarmnummer.

De lessen zijn door zowel de leerlingen als de leerkrachten goed ontvangen. Gebleken is dat de leerlingen de informatie mee naar huis nemen, en ook de ouders 'wakker geschud' worden. In de komende weken worden de laatste scholen bezocht in dit schooljaar. Alle basisscholen in Delft en Rijswijk zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen om ook in het nieuwe schooljaar gebruik te maken van de voorlichting brandveiligheid. Ook de groepen 4 en 5 zullen dan bezocht worden. Per leerjaar zal er een onderwerp toegevoegd worden aan de les, zodat de lessen ook in het nieuwe jaar aantrekkelijk zijn voor de leerlingen. De presentaties zullen voor het nieuwe schooljaar 'verfrist' worden met nieuw beeld- en filmmateriaal.

Ook het bedrijfsleven en andere organisaties kunnen vanaf nu terecht bij de brandweer voor lezingen over brandveiligheid op locatie. Gebleken is dat ook bij deze doelgroep vragen leven over hoe het bedrijf veiliger kan, hoe om te gaan met incidenten, etc. Voor informatie of het aanmelden voor brandveiligheidsvoorlichting kan men terecht op de website www.brandweerdelft-rijswijk.nl of e-mailen naar voorlichting@brandweerdelft-rijswijk.nl.