Gemeente Bennebroek


Vergadering Agenda WMO-Raad Bennebroek

Datum : maandag 19 mei 2008

Locatie: clubgebouw De Spelonk

Adres : Schoollaan 98A, 2121 GJ Bennebroek.

Tijd : 19.30 uur


1. Opening


2. Verslag 28 april 2008


3. Concept Huishoudelijk reglement


4. Terugkoppeling gemeente

4.1. beleidsplan

4.2. website

4.3. klanttevredenheidsonderzoek


5. Actielijst


6. W.v.t.t.k.


7. Sluiting

---