Gemeente Zeist

maken we Zeist
Laatst gewijzigd: 28 april 2008

SAMEN MAKEN WE ZEIST

Zeist is een prachtige gemeente. Er valt over onze stad veel positiefs te melden. Toch zouden we het met elkaar nog beter kunnen maken : een stad is nooit af. De gemeente Zeist nodigt u daarom uit voor een gesprek. Dan bespreken we samen uw ideeën over hoe we met elkaar om moeten gaan in Zeist

Alleen samen maken we Zeist tot wat het is : een prachtige gemeente met veel mooie kanten. Maar ook een gemeente met keerzijden. In onze samenleving zijn steeds meer mensen die buiten de boot vallen. Zij vereenzamen en nemen slechts in beperkte mate deel aan de samenleving. Aan de andere kant zijn er ook personen en groepen die elkaar niet meer begrijpen en door hun gedrag een negatief stempel drukken op ons leefklimaat. Zeist kan zich geen gedeelde samenleving veroorloven. Als er mensen aan de kant blijven staan of tegenover elkaar komen te staan, tast dit onze stad in zijn kern aan. Dit is geen goede ontwikkeling.

Op 19 mei a.s. (19.30 uur-21.30 uur, van Trierzaal, Zinzendorflaan 1, Slot Zeist, Zeist) nodigt de gemeente Zeist u uit. Dan bespreken we samen uw ideeën over hoe we met elkaar om moeten gaan in Zeist. Dit gesprek en de gesprekken die de gemeente Zeist dit voorjaar gaat voeren met een aantal organisaties in Zeist vormen de basis om vorm te geven aan burgerschap in Zeist. Op een zo praktisch mogelijke manier.

Als u belangstelling heeft om aan deze gespreksavond deel te nemen kunt u contact opnemen met Paul Ketelaars van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (030-6987369). U kunt hem ook mailen (p.ketelaars@zeist.nl) .