Rijksuniversiteit Groningen

Remodeling of the adult human vitreons and vitreoretinal interface - a dynamic process

Datum: 19 mei 2008

Promotie: T.L. Ponsioen, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5

Titel: Remodeling of the adult human vitreons and vitreoretinal interface - a dynamic process

Promotor(s): prof.dr. J.M.M. Hooymans en prof.dr. M.J.A. van Luyn

Faculteit: Medische Wetenschappen

Veroudering glasvocht in oog nader onderzocht

Het glasvocht van het menselijk oog is een heldere gel, die de ruimte tussen de lens en het netvlies vult. Over de exacte structuur van het glasvocht bestaat nog veel onduidelijkheid. Wel is bekend dat bepaalde eiwitten, collagenen, belangrijk zijn voor de structuur van glasvocht. Ook is bekend dat veroudering van glasvocht de oorzaak is van een veel voorkomende oogheelkundige aandoening, glasvochtmembraanloslating geheten. In sommige gevallen kan deze aandoening leiden tot ernstige netvliesbeschadigingen, die de gezichtsscherpte kunnen bedreigen.

UMCG PPromovendus Dirk Ponsioen verrichtte onderzoek naar de veroudering van glasvocht, en naar de overgang tussen glasvocht en netvlies. Glasvochtcollageen wordt voortdurend aangemaakt en afgebroken. Ponsioen laat zien dat er tot het vijftigste levensjaar een netto toename is van collageen, en na het vijftigste levensjaar een netto afname. Ook gaat Ponsioen in op de rol van collagenen bij de aanhechting van glasvocht aan het netvlies. Zo beschrijft hij onder meer collagene aanhechtingen tussen het glasvocht en het netvlies, die een verklaring kunnen zijn voor netvliesbeschadigingen bij het optreden van glasvochtmembraanloslating.

Dirk Ponsioen (Leiden, 1977) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdelingen Oogheelkunde en Medische Biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), en binnen het onderzoeksinstituut BMSA. Het onderzoek werd gefinancierd door de Prof. Mulder Stichting, de Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen, de Stichting Oogheelkundig Onderzoek 's Gravenhage, de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid en de Stichting Oogheelkundig Onderzoek Nederland. Ponsioen werkt momenteel als oogarts in opleiding in het UMCG. /JW