Gemeente De Wolden

Zuidwolde, 8 mei 2008

Persbericht


Openbare informatieavond inrichting openbare ruimte Hoofdstraat Zuidwolde op 19 mei


Maandag 19 mei aanstaande vindt er een informatieavond plaats over de inrichting van de openbare ruimte van de Hoofdstaat in Zuidwolde. Het betreft de herinrichting van de Hoofdstraat vanaf de kruising bij de Steenbergerweg tot de kruising bij de Oosterweg. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30 uur.

De afgelopen periode is er gewerkt aan een eerste planschets voor de inrichting van de openbare ruimte in de Hoofdstraat. Deze planschets is het resultaat van een informatieavond voor direct omwonenden eind vorig jaar en keukentafelgesprekken georganiseerd door Verenigingen van Dorpsbelangen. Daarnaast is ook de klankbordgroep Visie Zuidwolde betrokken. Tijdens de informatieavond wordt de eerste planschets gepresenteerd en biedt de gemeente inwoners de gelegenheid om hun reactie en ideeën te geven. Deze reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.

De informatieavond betreft de inrichting van de openbare ruimte van de totale Hoofdstraat. Voorlichting over de bouwplannen voor de nieuwe inrichting van de huidige locatie van de Rabobank aan de noordkant van de Hoofdstraat vindt op een later moment plaats.


Visie Zuidwolde

De ontwikkeling van de Hoofdstraat maakt deel uit van de Visie Zuidwolde die in 2006 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Om Zuidwolde aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek heeft de gemeente De Wolden bij de ontwikkeling van de Hoofdstraat actief opgetreden in het planproces met de plaatselijke ondernemers.