Universiteit Leiden

Beijing: Spelen met vuur? Olympische Spelen en mensenrechten

19 mei 2008 Debat

Vier sprekers gaan naar aanleiding van stellingen in debat, waarna ook het publiek zijn mening kan geven! De avond wordt verder omlijst door muziek en cabaret.

Programma
19.30 uur ontvangst met guzhengmuziek door Li Zeng 20.00-21.45 uur debat incl. korte pauze

Sprekers:
Barend ter Haar, hoogleraar Chinese geschiedenis, Universiteit Leiden
Chi Wing Pang, landen specialist China, Amnesty International Sunny Liu, voormalig medewerker Nederlandse ambassade in Peking

Joël Voordewind, lid Tweede Kamer en vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie Christenunie

21.45 uur cabaret door Mike Boddé, Onderbelichte facetten van China door
prof.dr.mr.ir. Mike Boddé, superdeskundige

Tijd en plaats
19.30-22.00 uur
LAKtheater/LAKfoyer, Cleveringaplaats 1, Leiden

Toegang gratis, iedereen welkom!