Bureau Jeugdzorg Gelderland

Speeddate met je mogelijk toekomstig leidinggevende!

Een speeddate met de teamleider die wellicht de nieuwe leidinggevende wordt van jou als jeugdbeschermer. Dat is wat we je aanbieden op de informatieavonden op 19 mei in Apeldoorn en 27 mei in Nijmegen.

Geen lange procedures of ingewikkelde sollicitatiebrieven, maar een kort gesprekje van maximaal tien minuten. Zijn zowel jij als de teamleider enthousiast over jou als nieuwe collega, dan volgt er op korte termijn een tweede gesprek en kun jij wellicht aan de slag als jeugdbeschermer: een boeiende en uitdagende functie, waarbij je echt verschil maakt voor kinderen. Neem alsjeblieft wel je cv mee naar de speeddate, dan kan de "date" daadwerkelijk met snelheid verlopen.

Ook als je geen speeddate wilt, maar wel meer informatie wilt hebben over de functie jeugdbeschermer, ben je van harte welkom op 19 mei in Apeldoorn of 27 mei in Nijmegen. Beide speeddate-avonden starten om 19:30 uur.

Direct solliciteren?

Ben je verhinderd op de speeddate-avonden of wil je sowieso liever meteen solliciteren? Stuur dan je brief met cv naar p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl. Vermeld in de brief a.u.b. in welke regio je bij voorkeur zou willen werken. Voor al je vragen over de functie van jeugdbeschermer en de speeddates kun je terecht bij de afdeling PO&O via telefoonnummer 026-3629111 of via p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl.
Lees hieronder meer over jeugdbescherming en de speeddate-avonden:
* Jeugdbescherming

* Functiebeschrijving jeugdbeschermer

* Speeddaten met je mogelijk toekomstig leidinggevende op 19 of 27 mei

* Meer informatie?

Jeugdbescherming

Ouders die zich machteloos voelen en niet meer weten hoe hun kind goed op te voeden geen tijd hebben, verslaafd zijn of voor behandeling opgenomen in een inrichting. Jeugdigen met problemen thuis die niet meer kunnen worden opgelost of jeugdigen die met de politie in aanraking komen. Allemaal voorbeelden van gezinssituaties waarbij de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen in gevaar kunnen komen. In zulke gevallen kan de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdbeschermers helpen jeugdigen, ouders en opvoeders om de situatie rond de jeugdige te verbeteren.
Een jeugdbeschermingsmaatregel betekent altijd een flinke ingreep in het leven van ouder en jeugdige. Zo'n maatregel wordt daarom alleen door de rechter uitgesproken na uitgebreid onderzoek en als vrijwillige hulpverlening niet (meer) mogelijk is. Bij alle jeugdbeschermingsmaatregelen geldt dat het belang van de jeugdige boven het belang van de ouders gaat. De bescherming van de jeugdige staat voorop, zodat de jeugdige zich in een veilige situatie kan ontwikkelen. Wel probeert Bureau Jeugdzorg Gelderland de eigen familierelaties te behouden of te herstellen.

Ondertoezichtstelling

De meest voorkomende jeugdbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling. Een jeugdbeschermer van Bureau Jeugdzorg Gelderland gaat zich dan tijdelijk bemoeien met de opvoeding en verzorging van de jeugdige. De ouders blijven echter eindverantwoordelijk voor de jeugdige. De jeugdbeschermer moet hiervoor eerst de situatie in het gezin kennen. Hij spreekt daarover met de ouders en het kind, vaak ook met familie, school of huisarts en verdiept zich in de gegevens die al bekend zijn over het gezin. Dan stelt hij een plan op waarin staat hoe de ouders hun kind beter kunnen verzorgen en opvoeden en welke rol de jeugdbeschermer hierin kan spelen. Ook wordt gekeken of er extra zorg nodig is voor de ouders of het kind. Hoe dan ook zal de jeugdbeschermer regelmatig met ouders en jeugdige spreken, om hen goed te kunnen ondersteunen.

Ouders blijven betrokken

De meeste jeugdigen met een ondertoezichtstelling wonen gewoon thuis. Soms is het echter nodig dat een ander tijdelijk de dagelijkse opvoeding en verzorging overneemt. Dit kan voor lange of korte tijd gebeuren door bijvoorbeeld een pleeggezin of internaat. De jeugdbeschermer vraagt dan aan de kinderrechter toestemming de jeugdige uit huis te plaatsen. Ook als de jeugdige niet meer thuis woont, blijft de jeugdbeschermer de ouders betrekken bij de opvoeding.

Einde ondertoezichtstelling

De rechter spreekt de ondertoezichtstelling uit voor één jaar. Als de situatie voor de jeugdige dan verbeterd is en zijn ontwikkeling niet meer in gevaar is, kan de ondertoezichtstelling aflopen. Als dit nog niet zo is, dan kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling verlengen. Gemiddeld duurt een ondertoezichtstelling zo'n 3 à 4 jaar en eindigt in ieder geval wanneer de jeugdige meerderjarig wordt.

Voogdij

Een andere jeugdbeschermingsmaatregel is die van de voogdij. Hij wordt door de rechter uitgesproken als bijvoorbeeld de ouders van een jeugdige zijn overleden en niemand binnen de familie de taak van hen kan overnemen. Dat kan ook gebeuren als gebleken is dat de ouders, ondanks de inzet van de jeugdbeschermer, niet meer in staat zijn hun kinderen goed te verzorgen en op te voeden. Bureau Jeugdzorg Gelderland wordt dan belast met de voogdij en is dan volledig verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de jeugdige. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie woont de jeugdige dan in een pleeggezin, een internaat of zelfstandig op kamers. De jeugdbeschermer van Bureau Jeugdzorg Gelderland zal voortdurend contact met hem onderhouden en hem zo veel als nodig blijven ondersteunen. Bureau Jeugdzorg vindt het belangrijk dat de jeugdige waar mogelijk contact kan blijven onderhouden met zijn familie. Daarom blijft de jeugdbeschermer met ouders en andere familieleden contact onderhouden.

Functiebeschrijving jeugdbeschermer

De Jeugdbeschermer begeleidt gezinnen waarin het kind of de kinderen onder toezicht zijn gesteld of een voogdijmaatregel hebben. Sinds 1 januari 2008 gebeurt dit middels de Deltaplan methode. Hierbij voert de jeugdbeschermer beschermende maatregelen uit en beoordeelt de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen, eventueel in overleg met externe deskundigen.
Daarnaast zal de jeugdbeschermer factoren en perspectieven die de ontwikkeling en opvoeding bevorderen en/of belemmeren onderkennen en benoemen.

De jeugdbeschermer voert als casemanager de regie over het totale hulpverleningstraject, onderhoudt de contacten met de verschillende hulpverlenende instanties en rapporteert aan de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming over de ontwikkelingen. Een boeiende functie waarin je echt verschil maakt voor kinderen en ouders, rechtstreeks zorgt voor een veilige omgeving voor kinderen en als regisseur ingewikkelde problemen en situaties onderkend en naar je hand zet.

Functie-inhoud


* Analyseren van de vraag van de cliënt en van de probleemsituatie, deze vervolgens vertalen in hulpverleningsplannen.
* Organiseren, coördineren en zorg en hulp bieden bij het opvoeden van opgroeiende minderjarigen, zowel in de thuissituatie als bij uithuisplaatsing.

* Begeleiden van minderjarigen en hun ouders bij uithuisplaatsingen.
* Crisisbemiddeling en -interventie.

* Samenwerken met residentiële instellingen ten behoeve van de door onze instelling geplaatste jongeren.

Functie-eisen


* Een afgeronde relevante Hbo-opleiding is noodzakelijk (bij voorkeur HBO-MW).

* Bij voorkeur ervaring in het adviseren en begeleiden van jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

* Ervaring in de jeugdbescherming.

* Grote mate van zelfstandigheid.

* Goed kunnen organiseren en plannen.

* Je kunnen inleven in de leefwereld van zowel jongeren als hun ouders.

* Kunnen werken met en vanuit gezag, waarbij je een positie moet zien te verwerven binnen het cliëntsysteem.
* Je bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk).
* Je kunt goed met de computer omgaan ten behoeve van registratie en rapportage.

* Je bent flexibel en weerbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal

3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Aanstelling geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie, bij ongewijzigde omstandigheden, aansluitend een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. De vakantietoeslag bedraagt 8%. Tevens kent Bureau Jeugdzorg Gelderland een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.Verder kent de stichting onder meer pensioenopbouw bij het PGGM, deelname aan de spaarloon- of levensloopregeling, een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering en levensloopregeling, diverse collectiviteitkortingen en een fietsenplan.

Speeddaten met je mogelijk toekomstig leidinggevende

Op 19 mei is er een speeddate-avond in Apeldoorn en op 27 mei in Nijmegen. Op deze avond zijn jeugdbeschermers aanwezig die je meer kunnen vertellen over hun boeiende vak, medewerkers die je meer kunnen vertellen over het salaris en dienstverband en leidinggevenden met wie je kunt speeddaten. De avonden beginnen om 19:30 uur en hebben het volgende programma:

19:30 uur Jeugdbeschermers vertellen over hun vak 20:00 uur Praktische informatie over de functie jeugdbeschermer (salaris, werktijden, arbeidsvoorwaarden enz.) 20:15 uur Mogelijkheid tot speeddaten en informeel verder praten met jeugdbeschermers.
21:30 uur Einde.

Een laagdrempelige avond dus, waarop je de kans hebt om in gesprek te raken met jeugdbeschermers, veel te leren over het vak van jeugdbeschermer en te speeddaten met de medewerker die wellicht je nieuwe leidinggevende wordt.

19 mei: speeddate in Apeldoorn

De speeddate is op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Gelderland in Apeldoorn. Deze vind je aan de Prins Willem Alexanderlaan 201 in Apeldoorn. De avond begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur staat de koffie voor je klaar. Vergeet niet je cv mee te nemen. Adresgegevens:
Bureau Jeugdzorg Gelderland
Regio Oost-Veluwe & Midden IJssel
Prins Willem Alexanderlaan 201
7311 ST Apeldoorn
tel: 055-5786130

27 mei: speeddate in Nijmegen

De speeddate is op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Gelderland in Nijmegen. Deze vind je aan de Graafseweg 104 in Nijmegen. De avond begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur staat de koffie voor je klaar. Vergeet niet je cv mee te nemen.
Adresgegevens:
Bureau Jeugdzorg Gelderland
Regio Nijmegen
Graafseweg 104
Postbus 511
6500 AM Nijmegen
Tel. algemeen: 024 - 3287400

Meer informatie?

Download hier informatie over jeugdbescherming:
* Folder jeugdbescherming (onder toezicht stelling)
* Folder jeugdbescherming (voogdij)

* Reportage Netwerk over jeugdbeschermers

Sophie Mulder en Guido Geven zijn jeugdbeschermer van Jeugdzorg Gelderland. Netwerk volgde hun in het voorjaar van 2007 en maakte hiervan een indrukwekkende reportage. De uitzending geeft inzicht in het werk van een jeugdbeschermer: er is te zien hoe een moeder onder streng toezicht haar kinderen bezoekt. Ook is er aandacht voor een gezin waar alle zeven kinderen uit huis zijn geplaatst en voor een 17-jarig meisje dat door haar ouders op straat is gezet omdat ze een relatie heeft met een 40-jarige man. Klik hier om via de site van Netwerk de uitzending te bekijken.

Vragen

Voor al uw vragen over de functie van jeugdbeschermer en de speeddates kunt u terecht bij de afdeling PO&O via het telefoonnummer 026-3629111 of via p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl.