Gemeente Giessenlanden


Commissie Bezwaarschriften

Op maandag 19 mei 2008 zal door de Commissie Bezwaarschriften een openbare hoorzitting worden gehouden in het gemeentehuis te Hoornaar.

19.45 uur:

Hoorzitting voor de behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het toekennen van HH 1

klasse 3 in plaats van HH 1 klasse 4 en tegen de hoogte van het toegekende Persoons Gebonden Budget.

20.15 uur:

Hoorzitting voor de behandeling van de bezwaarschriften tegen het besluit tot het opleggen van een dwangsom met als last om binnen zes maanden de afwijkingen van de verleende bouwvergunning aan het pand op de Dorpsweg 26 te Hoornaar ongedaan te maken.

De beraadslaging over de aan het college uit te brengen adviezen inzake de bezwaarschriften vindt

achter gesloten deuren plaats.