Gemeente Smallingerland


* | Agenda

* | Vergadering Clientenraad Smallingerland voor Uitke

Vergadering Clientenraad Smallingerland voor Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten

De Clientenraad vergadert op maandag 19 mei om 13.30 uur de raadzaal van het gemeentehuis.

De Cliëntenraad vergadert op maandag 19 mei om 13.30 uur de raadzaal van het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2, te Drachten. Belangstellenden zijn van harte welkom. Op de agenda staan o.a. de volgende punten:

o Activering/ presentatie website
o Mededelingen vanuit het bestuur
o Inloopmiddag 29 mei
o Spreekuur