Gemeente Schiedam


Mei

Samenspraakbijeenkomsten over sportbeleid

14 mei 2008

De komende tijd vinden er twee samenspraakbijeenkomsten plaats over het nieuwe sportbeleid. Het huidige sportbeleid, dat is vastgelegd in de nota Sport Beweegt zal dit jaar worden herzien. De dienst Sport en Recreatie wil bewoners hierbij betrekken om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van bewoners met betrekking tot sport en sportvoorzieningen.

Voor bewoners van de wijken Centrum, Nieuwland, Oost, West en Zuid wordt een bijeenkomst gehouden op:

* maandag 19 mei om 20.00 uur in Wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79.

De bijeenkomst zal worden voorgezeten door wijkprocesmanager H. Kalyoncu. De bijeenkomst start met een presentatie over het sportbeleid. Hierna worden door middel van stellingen de wensen en behoeften van de aanwezige bewoners in beeld gebracht. Onderwerpen die hierbij onder andere aan de orde komen zijn het aanbod van sport in de wijk en de randvoorwaarden voor tarieven en subsidies van de lokale sportverenigingen.

Voor bewoners van de wijken Groenoord, Kethel, Spaland/Sveaparken en Woudhoek wordt een bijeenkomst gehouden op dinsdag 3 juni om 20.00 uur in wijkcentrum De Blauwe Brug.