Gemeente Wervershoof


* Bekendmakingen

Vergadering raadscommissie De Vlietlanden 19 mei

13 mei 2008
De raadscommissie De Vlietlanden vergadert op maandag 19 mei om 20.15 in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.
Belangrijkste agendapunten:


* Verslag Commissie De Vlietlanden 14 april jl. (bijlage).
* Presentatie Bureau KuiperCompagnons. De heer G. Dekker presenteert zijn bevindingen naar aanleiding van de vraagstelling aan Bureau KuiperCompagnons

Spreekrecht burgers
Voor deze vergadering is het niet mogelijk om in te spreken.

Inzage
Het concept-verslag van de voorgaande vergadering ligt tijdens openingstijden ter inzage op de fractiekamer, De Hoek 3 in Wervershoof . Klik hier om het document te downloaden.

Informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de commissie, de heer C.W. Zwakman, tel. 06-18300247 of per e-mail: griffier@wervershoof.nl

Raadhuisplein 1 1693 EA of Postbus 41, 1693 ZG Wervershoof info@wervershoof.nl (0228) 587171