Waterschap Vallei & Eem

bijna klaar

werkzaamheden aan Baarnse dijk bijna klaar

Waterschap Vallei & Eem herstelt momenteel de regionale dijken ten westen van de Eem. Deze dijken, ook wel waterkeringen genoemd, zijn plaatselijk onvoldoende veilig. Zij moeten verhoogd en versterkt worden om het juiste veiligheidsniveau te bereiken. De werkzaamheden zijn nu bijna klaar.

Bisschopsweg en Eemweg

Een deel van de regionale kering loopt direct langs de Bisschopsweg-Eemweg in Baarn. De kering loopt deels over de weg, vrijwel direct aan de Eem. Door het plaatselijk verhogen van het asfalt komt ook dit deel van de regionale dijk weer op het juiste veiligheidsniveau.

Vanaf maandag 19 mei wordt gestart met het verhogen van de wegen. Het gaat om de volgende afslagen vanaf de Bisschopsweg:
- de afslag Bestevaerweg

- de afslag Eemweg nabij de A1 bij restaurant Eemlust
- de afslag Eemweg nabij de A1 bij jachthaven "De Watermolen."

Genoemde afslagen worden enkele dagen afgesloten, waarbij omleidingroutes worden ingesteld. Er dient rekening te worden gehouden met enige verkeershinder. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij veel regen is asfalteren namelijk niet mogelijk.

Veilige dijken in Eemnes en Baarn

Als de werkzaamheden aan de Bisschopsweg en Eemweg klaar zijn, dan zijn de regionale dijken in Eemnes en Baarn weer voldoende veilig. Een mogelijk overstromingsgevaar voor de polders in Baarn en Eemnes is geweken en inwoners krijgen niet te maken met wateroverlast.