Gemeente Tytsjerksteradiel


toekomst Nieuw Toutenburg

commissie overhandigt rapport toekomst Nieuw Toutenburg

In de afgelopen tijd onderzocht de 'Commissie Toekomst Nieuw Toutenburg' de mogelijkheden voor passende en vernieuwende functies op de huidige locatie van psychogeriatrisch verpleeghuis 'Nieuw Toutenburg' in Noardburgum. Op maandag 19 mei zal deze Commissie de onderzoeksresultaten aanbieden aan mevrouw T. Schokker, lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

onderzoekscommissie Toekomst Nieuw Toutenburg
Sinds 2003 is bekend dat de verpleegfunctie in de komende jaren afgebouwd wordt. Voor het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden op deze locatie werd door de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderbreedte en het college van Burgemeester en Wethouders van Tytsjerksteradiel een onafhankelijke commissie van deskundigen ingesteld.

De opdracht voor de commissie luidde: het vormen van ideeën over de toekomstige bestemming van (locatie) Nieuw Toutenburg, het oriënteren op de mogelijkheden daarvoor en het verkennen van haalbaarheid en realiseerbaarheid. Wanneer er tijdig goede plannen voor de toekomst aanwezig zijn, kan de invulling van de nieuwe bestemming gelijk lopen met de afbouw van de huidige verpleeghuisfunctie.

over Nieuw Toutenburg
Jarenlang heeft Nieuw Toutenburg een voortrekkersrol vervuld in de psychogeriatrie. Het is ook altijd een onderzoeksinstituut gebleven waar men steeds uit is op vernieuwing en verdieping van zorg en behandeling. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een totale vernieuwing: Nieuw Toutenburg wordt omgevormd van een grootschalig tehuis met 237 bewoners tot kleine woonvormen van 30 tot 60 bewoners verspreid over Noord-Fryslân. Na ingebruikname van de andere nieuwe locaties zal de huidige verpleeghuisfunctie van Nieuw Toutenburg rond 2011 geheel komen te vervallen.