Gemeente Helmond


Werkzaamheden Uiverlaan 19 mei - 11 juli

Werkzaamheden gebeuren in twee fases. Uiverlaan is dan dicht voor doorgaand verkeer.

Op 19 mei start het groot onderhoud aan de Uiverlaan. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt van de Uiverlaan tussen het Willem Prinzenplein en de Nachtegaallaan. Verder worden de bushaltes ter hoogte van de huisnummers 59 en 84 en het kruispunt met de Vinkelaan aangepast. Ter hoogte van de bushaltes vinden ook werkzaamheden aan de parallelwegen plaats. Tevens worden op het gehele traject de openbare verlichting en verkeerslichten vernieuwd.

Twee fases

Het werk wordt uitgevoerd in twee fases. Fase 1, die duurt van 19 mei tot en met 20 juni, omvat de werkzaamheden tussen de Vinkelaan en de Nachtegaallaan. Fase 2, die duurt van 23 juni tot en met 11 juli, betreft het deel vanaf het kruispunt met het Willem Prinzenplein tot en met het kruispunt met de Vinkelaan. Bij slecht weer kan de planning vertraging oplopen.

Omleiding

Tijdens fase 1 is het deel van de Uiverlaan tussen de Vinkelaan en de Nachtegaallaan afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Tijdens fase 2 is het deel vanaf het Willem Prinzenplein tot en met het kruispunt met de Vinkelaan dicht voor het doorgaande verkeer. Er is een omleidingroute, met tijdelijke gele omleidingborden, ingesteld. De parallelwegen aan beide zijden van de Uiverlaan zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Aanwonenden van de Uiverlaan zijn al persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.