Gemeente Schiedam


Mei

Programma Het Stadserf 19 mei 2008

14 mei 2008


* datum: maandag 19 mei 2008

* tijd: 20.00 uur tot 23.00 uur

* plaats: Aleidazaal

Voorzitter is de heer R. Oosthof

Op het programma voor Het Stadserf van maandag 19 mei 2008 staan de volgende onderwerpen:

20.00 uur SWS over het mentoraatsproject Jongeren Aan Zet. Aan dit project hebben in 2007 125 mentees deelgenomen, onder leiding van 40 mentoren. SWS, de uitvoerende organisatie, presenteert de resultaten van dit project. De voorlopige inhoud van het programma is:
* inleiding projectleider

* videopresentatie met indrukken van betrokkenen bij het project, gemaakt door een voormalige mentee

* presentatie folder

* gelegenheid vragen stellen, gedachtewisseling met aanwezigen
* oproep aan raadsleden om aan het initiatief deel te nemen door eenmalig voor een activiteit als mentor op te treden.

20.55 uur pauze

21.10 uur Nota Gronduitgifte en Conversie in Schiedam. De nota is digitaal beschikbaar via www.schiedam.nl onder bestuurs informatie. De nota staat op de agenda voor de commissie ROB van 27 mei en de raadsvergadering van 5 juni 2008. De belangrijkste kenmerken van de nota zijn:

* gronduitgiften geschieden in de regel in erfpacht
* conversie van erfpacht (het omzetten in eigendom) is en blijft mogelijk voor particuliere eigen woningbezitters. Bedrijventerreinen zijn uitgesloten van conversie.
* de projectmatige verzending van aanbiedingen wordt gecontinueerd voor erfpachten die vóór 1 juli 2008 zijn gevestigd en op naam van de particuliere erfpachter staan.

In het kader van de evaluatie van het gronduitgiftebeleid
* is een enquête gehouden onder de bewoners van ruim 3000 adressen die in de afgelopen jaren een conversie-aanbieding hebben ontvangen;

* is een consultatie gehouden onder marktpartijen: makelaardij, SOBO, notarissen, Stichting Woonpromotie Schiedam, ondernemer, Sociaal Economische Adviesraad Schiedam. Deze marktpartijen zijn geïnformeerd over Het Stadserf.

23.00 uur uiterlijk sluiting

Voor informatie J. Gordijn, 010 2465788, j.gordijn@schiedam.nl