Gemeente Heeze-Leende


Voorlichtingsavond over Persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden op 19 mei

Maandag 19 mei organiseert de gemeente Heeze-Leende een voorlichtingsavond over het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor hulp bij het huishouden. De voorlichting wordt verzorgd door de heer Eijpe van de sociale verzekeringsbank (SVB), in samenwerking met het Wmo-kantoor. De SVB ondersteunt budgethouders bij de administratie van hun Pgb. Het Wmo-kantoor voert de betalingen en de controles uit van de Pgb's voor de gemeente Heeze-Leende. Ook zal het Wmo-team van de gemeente Heeze-Leende bij de voorlichting aanwezig zijn.

Alle Pgb-houders, partners en andere belangstellende zijn van harte welkom om bij deze voorlichting aanwezig te zijn. De voorlichting gaat over de vraag wat een persoonsgebonden budget inhoudt en wat de SVB aan administratieve ondersteuning kan bieden.

Ook kunt u vragen stellen en informatie krijgen over onder andere het verantwoordingsformulier, de werkgeversverklaring, de belastingdienst en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Heeze. In het gemeentehuis is een lift aanwezig om de raadszaal te bereiken.

Binnenkort krijgen alle budgethouders via een brief een uitnodiging voor deze voorlichtingsavond.

Alle andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via het Loket maatschappelijke ondersteuning of per e-mail: loketmo@heeze-leende.nl Het loket is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en telefonisch te bereiken op 040-22 41 455 of 040-22 41 577.