Gemeente Duiven


Lezing landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen, maandag 19 mei 2008
---

De Historische Kring Duiven Groessen Loo organiseerd een presentatie van landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen.
De lezing vindt plaats op maandag 19 mei a.s. in Het Eiland, Eilandplein te Duiven.
De aanvang is 20.00 uur en ook toegankelijk voor niet leden.

Gezien de landschappelijke ontwikkelingen in de Liemers een must voor iedere natuurliefhebber.

Een korte inhoud van de lezing:

Wielen, parels van een vergeten strijdperk
Kansen voor de Liemers
De zeebeving in Azië en de overstroming van New Orleans lieten weer eens zien hoe meedogenloos de natuur kan toeslaan. En hoe kwetsbaar de mens is ten opzichte van het water. Die kwetsbaarheid bestaat ook hier, in ons kikkerlandje. Want heet het niet dat Nederland is ontworsteld aan de baren? Heel wat keren zijn de Nederlanders geplaagd door dijkbreuken en overstromingen. Rampen die tienduizenden mensen in diepe ellende dompelden.
Ook de Liemers werd vaak getroffen door watersnood. Vele tientallen wielen - kolken - herinneren hier nog aan het drama van de dijkdoorbraken. Niet zelden zijn die plassen vele eeuwen oud, grondeloos diep en toverachtig mooi. Over hun ontstaan kan dikwijls nog het nodige worden achterhaald. Met name in de oude, met de ganzenveer geschreven dijkboeken. Verder reppen de volksverhalen nogal eens van de wielen. Volgens de overlevering doen zich rond wielen geheimzinnige verschijnselen voor, zoals een angstaanjagende stem, dansende vlammen, naargeestig klokgelui of een 'white lady'. Van Hemmen belicht de boeiende achtergronden van de wielen, de dijken en de verdronken dorpen van het rivierenland. Aandacht wordt ook besteed aan een grote campagne om de wielen in oude luister te herstellen en dit landschapsschoon op sfeervolle wijze te kunnen laten beleven. Een grootscheepse actie, die in het teken van de culturele identiteit van Nederland staat.
Verteld zal worden over een vergeten strijdperk van mens en natuur, over het 'leesbaar maken' van dit strijdperk door opknap van wielen en visualisering van het beloop van weggespoelde dijken en relicten van verdronken dorpjes, over de klimaatsverandering en de kansen op het vlak van het waterbeheer, over de relatie tussen de wielen en verdedigingslinies als de Nieuwe Hollandse Waterlinie, over mogelijkheden om de ziel van ons landje te beleven rond de dijk, van de Gelderse Poort tot aan de Kinderdijk. Al met al nieuws over een campagne die de Nederlanders weer trots wil maken op hun prachtige cultuur. En die voor de Liemers in allerlei opzichten interessant belooft te worden.