Gemeente Goes

Inloopbijeenkomst herinrichting Wolfertsplein

Maandag 19 mei wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd over de herinrichting van het Wolfertsplein. De bijeenkomst vindt plaats tussen 18.00 uur en 20.00 uur in de Griffioen in Wolphaartsdijk.

De gemeente heeft het ontwerp, dat tijdens de verkiezing door de bewoners van Wolphaartsdijk is gekozen, verder uitgewerkt. In dit plan gaan het verharde deel voor de Griffioen en het groen voor de seniorenwoningen elkaar overlappen, zodat meer eenheid ontstaat. Ook wordt het hele plein op gelijke hoogte gebracht om de oversteekbaarheid te bevorderen.

Rond de boom, die ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp is geplant, komt een zitje om het plein rustig te beleven. De grote populieren zijn gekapt vanwege het vele takverlies. In het groen worden nieuwe bomen geplant.

Parkeren voor de Griffioen blijft mogelijk, maar de parkeerplaatsen worden niet nadrukkelijk aangegeven in de bestrating. Langs de Van der Baanstraat blijven formele parkeerplaatsen, maar buiten het plein. De parkeerplaatsen tegen het `Groentje' worden verplaatst naar de oostzijde van het plein, zodat auto's het zicht op het groen niet belemmeren en de kwaliteit beter tot zijn recht komt. Voor de veiligheid van voetgangers komt er een stoep van twee meter breed.

Diverse tekeningen van het conceptplan worden tentoongesteld. Belangstellenden kunnen het plan komen bekijken en vragen en opmerkingen indienen.