Staatssecretaris Huizinga op werkbezoek naar China

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat brengt van 19 tot 23 mei een bezoek aan China. Dit bezoek zal in het teken staan van waterbeheer, klimaatverandering en binnenvaart. De staatssecretaris zal de steden Peking, Shanghai en Wuxi (Provincie Jiangsu) aan doen. Ondanks de verwoestende aardbeving van 12 Mei in Sichuan hebben de Chinese gastheren van de staatssecretaris desgevraagd aangegeven dat het bezoek zoals gepland kan doorgaan.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft sinds medio jaren negentig een intensieve samenwerkingsrelatie met verschillende Chinese partners opgebouwd. Deze samenwerking is geformaliseerd in een aantal meerjarige MoU's.

Het doel van dit werkbezoek is om naast het bestendigen van de bilaterale betrekkingen met verschillende partners bij de Chinese overheid, te komen tot verdere kennisontwikkeling en -uitwisseling op de werkterreinen waterbeheer, klimaatverandering en binnenvaart.

Daarbij zal de staatssecretaris haar bezoek aangrijpen om het watergerelateerde Nederlandse bedrijfsleven dat actief is op de Chinese markt zo mogelijk te ondersteunen.

Programma werkbezoek

19 mei Peking

* In Peking spreekt de Staatssecretaris met de ministeries van Transport (voorheen Communications) en Water Resources.
* Rijkswaterstaat zal een MoU ondertekenen met het South to North projectbureau waarmee de samenwerking tussen deze twee organisaties wordt verlengd.
* De Staatssecretaris zal in Peking een ronde tafelbijeenkomst bijwonen met als titel: The Impact of Climate Change on Water Resources. Deze ronde tafel wordt georganiseerd door het Chinese Ministerie van Water Resources, de EU en Nederland en heeft tot doel de samenwerking op het gebied van klimaatveranderingen en de impact van die verandering op de waterhuishouding te stroomlijnen en toe te werken naar de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009.

20, 21, 22 Mei Shanghai - Wuxi - Shanghai

* In Shanghai zal de staatssecretaris, samen met de Chinese vice-minister van Water Resources, de RAI Aquatech beurs openen. Het thema van deze beurs is proces-, drink- en afvalwater. Circa 15 Nederlandse bedrijven zullen zich op Aquatech presenteren.
* Voorts zal een aantal veldbezoeken worden afgelegd, in Wuxi (Jiangsu) bezoekt de Staatssecretaris het Taihu Meer, waar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met Chinese partners metingen verricht. Hier zal eveneens een MoU ter verlenging van de samenwerking worden ondertekend. Tevens wordt in Wuxi een bedrijfsbezoek gebracht aan DSM dat in deze stad in haar citroenzuur fabriek gebruik maakt van waterzuiveringstechnieken van het eveneens Nederlandse bedrijf Paques. In Shanghai zal een bezoek gebracht worden aan de Yangshan Deep Water Port, de op een eiland aangelegde diepzeehaven die met een 32,5 km lange brug met het vasteland is verbonden.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed