Minister Plasterk reikt ruim 34 miljoen euro aan restauratiesubsidies

15/05/2008 17:17

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)

PERSBERICHT

Zeist, 15 mei 2008

Minister Plasterk reikt ruim 34 miljoen euro aan restauratiesubsidies uit

Maandag 19 mei zal minister Plasterk (OCW) in de voormalige Timmerfabriek van De Schelde in Vlissingen 34,2 miljoen euro aan beschikkingen uitdelen voor 11 restauraties van rijksmonumenten die kampen met restauratieachterstand. Deze miljoenensubsidies zijn onderdeel van de Najaarsnota 2006, waarin 140 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het wegwerken van de restauratieachterstanden. De minister heeft als doel de huidige 17% in achterstanden terug te brengen tot een acceptabele werkvoorraad van 10% eind 2010.

Van dit geld uit de Najaarsnota 2006 wordt dit jaar 88 miljoen euro verdeeld onder zeven groepen gebouwde monumenten met restauratieachterstand. Rijksmonumenten moeten namelijk eerst sober en doelmatig gerestaureerd zijn en pas daarna kunnen ze instromen in de reguliere instandhoudingsregeling, het zogenaamde Brim.

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) in Zeist beoordeelde deze maanden - namens de minister - circa 575 subsidieaanvragen die eind 2007 in het kader van deze zogenaamde rijksregeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden 2007 (Rrwr 2007) werden ingediend. Elf objecten op een totaal van 25 aanvragen zijn nu uit de eerste groep, de 'grootschalige restauraties', geselecteerd. Hiervan zijn de subsidiabele kosten tussen de 4-10 miljoen euro.

Voor de andere categorieën monumenten: 'orgels' kwamen bijna 40 aanvragen binnen; voor 'molens' bijna 140; voor 'boerderijen' circa 50 en voor 'andere monumenten' werden maar liefst 320 aanvragen ingediend. Binnen enkele maanden zullen de aanvragen van de resterende groepen volgens vastgestelde criteria worden beoordeeld, want de aangevraagde subsidies passen niet allemaal binnen het voor iedere groep beschikbare budget.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een uitgebreid programma rond de uitreiking van de beschikkingen. Het programma zal er als volgt uit zien:

12.30 Ontvangst op De Ameland bij de steiger van Rijkswaterstaat aan de buitenhaven naast het NS-station van Vlissingen. Lunch aan boord.

13.00 Aankomst minister Plasterk en vertrek boot. Welkomstwoord burgemeester Wim Dijkstra. Onderweg biedt Karel Loeff, directeur Bond Heemschut, een 'aanvulling 100 topmonumenten wederopbouw' aan de minister aan.

13.45 Sluispassage en doorvaren naar Timmerfabriek, aanmeren kade Koningsweg.

14.05 Welkomstwoord Kees de Ruiter, directeur RACM.

14.10 Vertoning film over de historie scheepswerf De Schelde (+ Willem Ruys).

14.20 Toelichting wethouder Piet Polderman over ontwikkeling Scheldekwartier.

14.30 Toelichting provinciale monumentenbeleid gedeputeerde Harry van Waveren.

14.40 Ondertekening en uitreiking beschikkingen door minister.

15.30 Borrel en gelegenheid om de fabriek en een kleine foto-expositie te zien.

16.30 Bus terug naar station. Einde programma.

Wij stellen het op prijs als u zich voor deze bijeenkomst wilt opgeven via Hanneke Plugge, secretaresse RACM, 033-4227593. h.plugge@racm.nl.

Routebeschrijving:

A58 richting Vlissingen. Aan het einde van de snelweg bij de verkeerslichten linksaf. Rechts aanhouden, bij verkeerslichten rechtsaf over het spoor (Oude Veerhavenweg). Weg volgen, aan het einde linksaf (Prins Hendrikweg). Aan het einde is het station. Parkeren kan aan de rechterkant (waterzijde). En dan een eindje lopen naar de steiger.
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten