Gemeente Den Haag

Taxistandplaats station Den Haag Centraal verplaatst

De taxistandplaats voor station Den Haag Centraal verhuist 19 mei naar de Rijnstraat voor het ministerie van OCW.
Reden voor deze verplaatsing is de uitbreiding van het bouwterrein van New Babylon. Ook zijn er op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat Kiss&Ride-plekken voor het wegbrengen en afhalen van passagiers gerealiseerd.

De nieuwe standplaats is kleiner dan de huidige. Toch kunnen er nog 24 taxis wachten op passagiers. De reizigers zullen hier dan ook weinig van merken.

Aan de voorkant van het station aan de Bezuidenhoutseweg blijft een zogeheten uitstapstrook in tact. Hier kunnen taxis hun passagiers afzetten. Daarnaast kunnen automobilisten hier heel kort parkeren om iemand af te zetten of op te halen van het station (Kiss&Ride). Laden en lossen van goederen is bij deze uitstapstrook vanaf 19 mei alleen toegestaan voor ondernemers in het station.

Den Haag Nieuw Centraal
De uitbreiding van het bouwterrein is nodig voor werkzaamheden van New Babylon. Eerder moest om die reden Biesieklette weg. De modernisering van het winkel- en dienstencentrum New Babylon is onderdeel van Den Haag Nieuw Centraal dat bestaat uit: de verbouwing van de stationshal, de bouw van kantoren en woningen op het Koningin Julianaplein, de ontwikkeling van het Anna van Buerenplein tot een aantrekkelijk en multifunctioneel ontmoetingspunt, de overbouwing van het busplatform en de herinrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie over de verbouwing van het stationsgebied is te vinden op de website www.denhaagnieuwcentraal.nl