Gemeente Medemblik

Commissievergaderingen

Maandag 19 mei vergaderen de commissies in het gemeentehuis in Midwoud.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda commissie Bestuur en Middelen

1. Opening.

2. Vaststelling van de agenda.

3. Spreekrecht burgers m.b.t. de agenda*.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

- Memo van het college aan de raad inzake BOA's en toezichthouders
5. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 25 maart 2008.
6. Gemeentelijke vertegenwoordiging in diverse algemene besturen
7. Rondvraag en sluiting.

Agenda commissie Grondgebiedzaken

1. Opening.

2. Vaststelling van de agenda.

3. Spreekrecht burgers m.b.t. de agenda*.

4. Presentatie stichting stadsherstel.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

- Memo van het college aan de raad inzake bouwen hotel-restaurant in het Emmapark

6. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 21 april 2008.
7. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van realisatie natuur- en waterbeheersgebied Opperdoes-Noord.

8. Reconstructie Hoogesteeg Medemblik.

9. Rondvraag en sluiting.

Agenda Commissie Samenlevingszaken

De commissie Samenlevingszaken van dinsdag 19 mei 2008 gaat niet door, omdat er geen agendapunten zijn. De volgende vergadering is gepland op maandag 16 juni 2008.


* Spreekrecht burgers
Spreekrecht met betrekking tot geagendeerde onderwerpen staat open voor burgers met uitzondering van onderwerpen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of is geweest, over benoemingen en over onderwerpen waarover een klacht volgens art. 9.1 Awb kan worden ingediend. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, krijgt gedurende maximaal vijf minuten de gelegenheid om dit te doen. Spreekrecht dient voor aanvang van de vergadering bij de griffier aangevraagd te worden - met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord zal worden gevoerd. Postadres Gemeente Medemblik, Postbus 7,
1670 AA Medemblik. Telefoon: 0229 - 54 82 82. Mobiele telefoon:
06-22 504 129. E-mail: griffie@medemblik.nl