Helikopters trainen voor ISAF

In voorbereiding op de missie in Afghanistan oefenen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht een geïntegreerd optreden van grond- en luchteenheden. Eén van de oefeningen in dit traject is Redskin Challenge die plaatsvindt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 mei 2008.

Voor de oefening zijn een drietal bijzondere vlieggebieden aangewezen in de regio Raamsdonksveer, Ede en 't Harde. In deze vlieggebieden mogen militaire helikopters in het kader van de training zo laag vliegen als voor het doel van de oefening noodzakelijk is. De vliegbewegingen vinden plaats tussen 13.00 en 18.00 uur.

Redskin Challenge
spitst zich toe op het veilig en efficiënt samenwerken tussen de verschillende deelnemende eenheden. Grondeenheden van de Koninklijke Landmacht worden in dit scenario ondersteund door helikopters. Hierbij worden helikopters door grondeenheden naar doelen geleid. Ook voeren de helikopters verkenningen uit en worden eenheden door transporthelikopters opgehaald vanaf verschillende locaties op de grond. Naast de samenwerking met grondtroepen wordt de samenwerking tussen helikopters en gevechtsvliegtuigen geoefend. Er wordt gevlogen volgens een zo reëel mogelijk scenario.

In het algemeen kan worden gesteld dat militaire helikopters boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden en boven mensenverzamelingen binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig een hoogte van tenminste 210 meter (700 voet) aanhouden. Elders dient een hoogte van ten minste 50 meter (150 voet) boven grond of water te worden aangehouden. In de vastgestelde laagvlieggebieden kan door helikopters zo laag gevlogen worden als voor het doel noodzakelijk is. De minimum vlieghoogte voor straalvliegtuigen wordt in het kader van Redskin Challenge niet onderschreden. Buiten deze oefening vinden, zowel overdag als bij duisternis, ook de gebruikelijke vliegoperaties van de Koninklijke Luchtmacht plaats.

Voor eventuele geluidhinderklachten kan gebeld worden met het landelijke klachtennummer 0800-0226033.

Noot voor redacties (