Gemeente Leeuwarden

Reconstructie kruispunt Oosterkade/Nieuwekade-Tuinen/Vliet

Bron: Gemeente Leeuwarden (16-05-2008) De gemeente Leeuwarden start maandag 19 mei 2008 met de uitvoering van de reconstructie van het kruispunt Oosterkade/Nieuwekade-Tuinen/Vliet. Met de reconstructie wordt een verkeersveilig kruispunt gecreëerd, conform het principe van duurzaam veilig. Het bestaande profiel van de Oosterkade/Nieuwekade aan de westkant, bij de Tuinen, wordt verbreed. In de doorgaande asfaltweg komen verkeerdruppels, om met name het oversteken van fietsers tussen het Vliet en de Tuinen veiliger te maken. De werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken gaan duren. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken. Kijk op www.leeuwarden.nl voor de actuele omleiding.

Tijdens de eerste fase, die ongeveer drie weken zal duren, wordt het oostelijke wegvak van de Oosterkade/Nieuwekade, met een lengte van 100 m1, aan de zijde van de Vlietsterbrug afgesloten voor alle verkeer. De Tuinen n.z. is in deze fase uitsluitend bereikbaar vanaf de Voorstreek, met uitzondering van pand no. 43 op de hoek met de Nieuwekade.

Verkeer vanaf de Tuinen, linksaf richting de Nieuwekade, is dan mogelijk in tegenstelling tot verkeer vanaf de Tuinen rechtsaf richting Oosterkade en rechtdoor richting Vliet. Vanaf het Vliet is het niet meer mogelijk om via de Vlietsterbrug te rijden. Bestemmingsverkeer voor de Oosterkade wordt omgeleid via de Oostergrachtswal, terwijl bestemmingsverkeer voor het Hoeksterend wordt omgeleid via de Bleeklaan.

Aansluitend volgt de tweede fase (tijdsduur ca. 4 weken) waarin het westelijk wegvak van de Oosterkade/Nieuwekade met een lengte van 100 m1 aan de zijde van de Tuinen wordt afgesloten voor alle verkeer.

Verkeer vanaf het Vliet kan dan nog wel rechtsaf de Nieuwekade bereiken, daarentegen is linksaf richting Oosterkade niet meer mogelijk, via de Oostergrachtswal is de Oosterkade dan wel bereikbaar. Vanaf de rotonde Hoeksterend wordt het verkeer met bestemming Het Vliet e.o .via de Bleeklaan met behulp van borden omgeleid. Doorgaand verkeer op zowel de Tuinen noordzijde als de Tuinen zuidzijde is in deze fase niet mogelijk, bovendien is de eerstgenoemde straat uitsluitend bereikbaar vanaf de Voorstreek.

Fietsers richting centrum worden omgeleid via de Amelandsstraat, fietsers richting Vliet worden omgeleid via het Cambuursterpad etc.

De omleidingroutes worden ter plekke aangegeven. Klik hier voor de actuele stremmingen en omleidingen.