Gemeente Purmerend

Purmerend bestrijdt onkruid

19 mei 2008

Als het weer het toelaat...

De gemeente Purmerend begint vanaf 19 mei a.s. weer met de onkruidbestrijding in winkelcentra, de binnenstad, sportcomplexen, bedrijventerreinen en woonwijken. In het kader van Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) worden er net zo weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt als voorgaande jaren. Er wordt uitsluitend gespoten bij droog weer.

De middelen die voorheen zijn gebruikt voor het bestrijden van onkruid in de goten, worden dit jaar gebruikt om het onkruid tegen te gaan in de 'onkruidgevoelige' plaatsen. Tijdens de onkruidbestrijding met chemische middelen wordt rekening gehouden met de schooltijden van de kinderen. Zo wordt er in de woonwijken alleen gewerkt met bestrijdingsmiddelen tussen 9.00 uur en 15.30 uur, met uitzondering van de woensdagen: dan wordt er tussen 9.00 uur en 12.00 uur gespoten.

De onkruidbestrijding in Purmerend vindt twee keer per jaar plaats: in de periode mei-juni en nogmaals rond september. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, ongeveer een maand.