Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: "Alle hens aan dek" op ASE Veiligheid

16 mei 2008

Toetsenbord Tijdens de driedaagse sessie Accelerated Solution Environment (ASE) Veiligheid hebben bestuurders en topambtenaren uit het veiligheidsdomein met veel enthousiasme en energie gewerkt aan het verbeteren van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het motto van de ASE-sessie, `Alle hens aan dek', benadrukte de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak.

Uit evaluaties van rampen, crises en rampenoefeningen als Voyager en Bonfire blijkt dat communicatie- en informatie-uitwisseling tussen de veiligheidspartners drastisch moet worden verbeterd. Het grote aantal betrokken en grotendeels autonome spelers in het veiligheidsveld maakt het lastig om tot landelijk gedragen afspraken en initiatieven te komen. De ASE veiligheid is gehouden om dit te doorbreken!

De deelnemers (burgemeesters, een Commissaris van de Koningin, hoge functionarissen uit de verschillende kolommen en hoge beleidsambtenaren) hebben drie dagen zeer intensief gewerkt aan deze doorbraak; een gemeenschappelijke visie en aanpak. Door de samenstelling van de groep - beslissers zelf - is er commitment op hoog niveau. De deelnemers hebben afgesproken de visie en aanpak in eigen kring uit te dragen en te zorgen voor draagvlak en commitment.

Bent u benieuwd naar de resultaten om crisisbeheersing en rampenbestrijding een belangrijke stap voorwaarts te brengen? Bekijk hieronder het slotdocument . De komende periode zal er hard gewerkt worden om het resultaat van de ASE verder uit te bouwen!

Hieronder kunt u het verslag van de ASE d.d. 4 t/m 6 maart 2008 als PDF-document downloaden.

Bestanden


* Verslag ASE Veiligheid.pdf (2671 Kb) | Pdf-icoon Pdf-bestand

Naar boven

---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties