Provincie Limburg

Persberichten

Ruim 88.000,- voor wijkzorgcentrum Clara Fey in Simpelveld Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit

Gedeputeerde Staten verlenen voor ruim 88.000,- steun aan de totstandkoming van het wijkzorgcentrum Clara Fey in Simpelveld. Het wijkzorgcentrum Clara Fey bestaat uit een dienstencentrum (zorg en welzijn) en verschillende woonvormen. In het wijkzorgcentrum wordt een medisch centrum ondergebracht, met daarin praktijkruimte voor huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek.

De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Dit is een experimenteel project dat tot doel heeft te bepalen hoe in de toekomst leefbaarheidprojecten binnen de Provincie Limburg gefaciliteerd en organisatorisch verankerd kunnen worden. Het project Wijkzorgcentrum Clara Fey vormt samen met drie andere projecten het laatste dat binnen de pilot in aanmerking komt voor financiële steun

De andere OSK-projecten die Gedeputeerde Staten onlangs heeft toegezegd te ondersteunen zijn:

- project Brede Maatschappelijke Voorziening en Koningsplein Koningsbosch, te Echt- Susteren: 500.000,-;

- project Multifunctionele Accommodatie en Brede Maatschappelijke Voorziening te Arcen en Velden: 400.000;

- project Centrumplan Mook, te Mook en Middelaar: 400.726,-.

Het project Wijkzorgcentrum Clara Fey´ beoogt de zorgvoorzieningen in de kern Simpelveld te behouden en uit te breiden. Concreet zal het volgende worden gerealiseerd; veertig huurwoningen, een dienstencentrum, vijf intramurale woningen (iedere woning heeft ruimte voor zes psychogeriatrische bewoners), een welzijns/medisch centrum en 134 parkeervoorzieningen.

De Woningstichting Simpelveld ontwikkelt dit wijkzorgcentrum samen met de MeanderGroep Zuid-Limburg, de Koraal Groep en de gemeente Simpelveld. Deze organisaties hebben eind 2004 hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

19-5-2008 08:42