Provincie Limburg

Persberichten


1.389.685,- voor verbetering leefbaarheid
Gedeputeerde Staten verlenen 1.389.685,- steun aan vier projecten die de leefbaarheid in dorpen verbeteren. Dit onder andere door een aantal voorzieningen in stand te houden.

Het bedrag wordt verdeeld over de volgende projecten:

400.726,- voor het Centrumplan Mook, dat voorziet in de herontwikkeling van het centrum van Mook. Het project beoogt de realisatie van een multifunctionele accommodatie, een zorg- en welzijnssteunpunt, 76 appartementen, 24 verpleegunits, 4 woningen en aanpassing van de infrastructuur binnen het plangebied.

88.959,- voor wijkzorgcentrum Clara Fey in Simpelveld. In het wijkzorgcentrum wordt een medisch centrum ondergebracht, met daarin praktijkruimte voor huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek.

400.000,- voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Arcen en een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in Velden. De MFA voorziet in een bibliotheek, basisschool, gemeenschapshuis, kinderopvang, sporthal en een peuterspeelzaal. De BMV omvat twee basisscholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en een peuterspeelzaal. Door samenvoeging van de voorzieningen wordt een efficiencyslag gemaakt.

500.000,- voor een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in Koningsbosch en opwaardering van het Koningsplein. Het project combineert een BMV met de (bestaande) basisschool en de gymnastiekzaal. Op de BMV worden zeven appartementen gerealiseerd.

De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Dit is een experimenteel project dat tot doel heeft te bepalen hoe in de toekomst leefbaarheidprojecten binnen de Provincie Limburg gefaciliteerd en organisatorisch verankerd kunnen worden. Bovenstaande vier projecten zijn de laatste die binnen de pilot in aanmerking komt voor financiële steun.

16-5-2008 16:37