Provincie Limburg

Persberichten

Half miljoen euro voor brede maatschappelijke voorziening en Koningsplein in Koningsbosch
Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit

Gedeputeerde Staten verlenen een half miljoen euro steun aan de totstandkoming van een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in Koningsbosch, gemeente Echt-Susteren. Een deel van dat bedrag is voorzien voor de opwaardering van het Koningsplein.

De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Dit is een experimenteel project dat tot doel heeft te bepalen hoe in de toekomst leefbaarheidprojecten binnen de Provincie Limburg gefaciliteerd en organisatorisch verankerd kunnen worden. Het project Brede maatschappelijke voorziening / Koningsplein vormt samen met drie andere projecten het laatste dat binnen de pilot in aanmerking komt voor financiële steun.

De andere OSK-projecten die Gedeputeerde Staten onlangs heeft toegezegd te ondersteunen zijn:

- project Wijkzorgcentrum Clara Fey, te Simpelveld: 88.959,-;
- project Multifunctionele Accommodatie en Brede Maatschappelijke Voorziening te Arcen en Velden: 400.000,-;

- project Centrumplan Mook, te Mook en Middelaar: 400.726,-.

Met het project in Koningsbosch wordt beoogd de leefbaarheid te verbeteren en een aantal maatschappelijke voorzieningen te handhaven. Het is onderdeel van het Dorpontwikkelingsprogramma Koningsbosch. Dit voorziet onder andere in het realiseren van een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in combinatie met de (bestaande) basisschool en de gymnastiekzaal. Op de BMV worden zeven appartementen gerealiseerd. Herontwikkeling van het aangrenzend gebied door het bouwen van een dertien woningen, een supermarkt en de opwaardering van het resterende plein door herinrichting van het gebied met een speeltuin/speelweide en groen.

De Gemeente Echt-Susteren ontwikkelt dit project samen met Woongoed 2-Duizend. Met de bouw van de BMV wordt in 2009 begonnen en zal midden 2010 gereed zijn. De realisatie van het totale project (inclusief opwaardering Koningsplein) is voorzien voor eind 2011.

19-5-2008 08:41