Provincie Limburg

Persberichten

Ruim 400.000,- voor Centrumplan Mook
Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit

Gedeputeerde Staten verlenen ruim 400.000,- steun aan het Centrumplan Mook dat voorziet in de herontwikkeling van het centrum van Mook. Het project beoogd de realisatie van een multifunctionele accommodatie (gemeenschapshuis, sporthal, bibliotheek en kinderdagverblijf), een zorg- en welzijnssteunpunt, 76 appartementen, 24 verpleegunits, 4 woningen en aanpassing van de infrastructuur binnen het plangebied.

De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Dit is een experimenteel project dat tot doel heeft te bepalen hoe in de toekomst leefbaarheidprojecten binnen de Provincie Limburg gefaciliteerd en organisatorisch verankerd kunnen worden. Het Centrumplan Mook vormt samen met drie andere projecten het laatste dat binnen de pilot in aanmerking komt voor financiële steun.

De andere OSK-projecten die Gedeputeerde Staten onlangs heeft toegezegd te ondersteunen zijn:

- project Brede Maatschappelijke Voorziening en Koningsplein Koningsbosch, te Echt- Susteren: 500.000,-;

- project Multifunctionele Accommodatie en Brede Maatschappelijke Voorziening te Arcen en Velden: 400.000;

- project Wijkcentrum Clara Fey te Simpelveld: 88.959,-.

Het Centrumplan Mook en Middelaar wordt samen met Woonmaatschappij Maasland gerealiseerd.

19-5-2008 08:43