SGP


15 - 05 - 08 | Kabinet legt zich te makkelijk neer bij bestrijding kinderporno

De SGP vindt dat het kabinet zich te makkelijk neerlegt bij het feit dat kinderporno op internet moeilijk te bestrijden is. Feit is dat de bestrijding inderdaad moeilijk is, maar dat zou juist tot een extra krachtsinspanning van de regering moeten leiden. Dat stelt SGP-kamerlid Van der Vlies in het debat over deze materie met minister Hirsch Ballin van Justitie. Het meldpunt Kinderporno constateert een verzevenvoudiging van het aantal meldingen. De SGP wil dat de wet wordt aangepast zodat het makkelijker wordt om kinderporno te vervolgen. Ook drong Van der Vlies erop aan meer druk uit te oefenen op webhostingbedrijven die ruimte beschikbaar stellen voor dubieuze sites.

________________________________________

Plenair debat kinderporno op internet
15 mei 2008
B.J. van der Vlies

De SGP-fractie waardeert het dat deze minister zich stevig in wil zetten voor de bestrijding van kinderporno. Dit grote kwaad moet zoveel als mogelijk is bestreden worden. De brief van 29 april noemt diverse maatregelen, wat een begin is van de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. die vroeg om een jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik van kinderen.

Aanleiding voor dit debat is het jaarrapport van het Meldpunt kinderporno. Volgens de minister betreft deze alarmerende verzevenvoudiging (!) van het aantal meldingen slechts voor een deel strafbaar kinderpornografisch beeldmateriaal. De SGP-fractie vraagt zich sterk af: ligt dat aan de fijngevoeligheid van het Meldpunt of aan de hoge eisen die de wet stelt aan strafbaarheid van kinderpornografie? Beelden die suggestief of kindermisbruik genoemd kunnen worden, maar niet echt strafbaar zijn, moeten toch ook aangepakt kunnen worden? Laten we liever de grenzen te laag dan te hoog stellen. Kinderen mogen gewoon niet voor kinderporno misbruikt worden. Wil de minister nog eens goed kijken of de wettelijke grenzen nog voldoen?

Een webhostingbedrijf is niet zo gemakkelijk aan te pakken. Ook daarvoor moeten we niet te snel terugschrikken. In zijn brieven lijkt de minister vooral aan te geven wat niet kan. Maar wat gaat hij nu precies doen om zulke bedrijven wel aan te pakken? Er mag toch worden aangenomen dat er betaald wordt voor het mogen gebruiken van webruimte via zoân bedrijf? Kan daar bij de opsporing niet op aangesloten worden?
Ook een uitdrukkelijke clausule in contracten dat strafbare gedragingen leiden tot automatische beëindiging ervan moet toch haalbaar zijn? In hoeverre gebeurt dat al?

Dat er samengewerkt moet worden met landen die het minder nauw nemen met de opsporing, maakt het lastig. Maar wat doet de regering concreet om die landen over de streep te trekken om toch echt wat tegen kinderporno te doen?

We constateren ook dat er door de verschillende opsporinginstanties binnen EU-landen ook weer andere lijsten worden gehanteerd. Wil de minister toezeggen dat hij onder meer met Finland dat een striktere definitie lijkt te hanteren om de tafel wil gaan om te kijken waar die verschillen nu precies een gevolg van zijn om daar ook in de Nederlandse opsporing gebruik van te maken?

De SGP betreurt het dat de uitvoering van de motie Van der Staaij/Rouvoet uit 2006 over verplichte filtering zo lang op zich laat wachten. Pas deze zomer komt het rapport. Wanneer krijgen we uiterlijk de reactie van de minister hierop? Wil de minister dan alsnog snel maatregelen nemen?
Er is volgens de brief van 14 april onvoldoende voortgang geboekt bij de toepassing van de zwarte lijst van de KLPD door alle providers. De minister schrijft: Op korte termijn blokkeren meer providers aan de hand van de zwarte lijst. Wat staat nog in de weg aan: âOp korte termijn blokkeren alle providers aan de hand van die lijst?â.

Collega Van der Staaij heeft een maand geleden vragen gesteld over de strafmaat in kinderpornozaken. Volgens de brief zouden de antwoorden al bijna binnen zijn, maar ze zijn er nog niet. We doen een dringend beroep op de minister om al het mogelijke te doen om de opgelegde straf ook daadwerkelijk omhoog te krijgen.

Kabinet legt zich te makkelijk neer bij bestrijding kinderporno