Nieuwe ondernemers bij elkaar op 'Mix en match' bijeenkomst.

19/05/2008 10:02

Novodor

Ter bevordering van nieuw ondernemerschap zal op maandag 19 mei een bijeenkomst georganiseerd worden, waar minimaal 50 allochtonen met een interesse in het ondernemerschap bij elkaar komen. De doelgroep van de dag zijn hoogopgeleide allochtonen die interesse hebben in het starten van een eigen bedrijf.

De dag heeft de volgende doelen:


1) De dag biedt basic informatie bieden, die relevant is voor startende / beginnende ondernemers. In die zin kan veel informatie waarschijnlijk gelijk zijn aan de informatie beschikbaar tijdens de startersdagen van de Kamer van Koophandel. De informatie wordt aangeboden in twee rondes met workshops.


2) Daarnaast heeft de bijeenkomst als doel zoveel mogelijk starters na afloop van de dag te koppelen aan een ervaren ondernemer, die bereid is deze persoon mee te laten kijken in zijn/haar bedrijf. Voorafgaand hieraan kunnen de ervaren ondernemers zichzelf voorstellen door middel van een presentatie. Na afloop van de bijeenkomst kunnen starters hun voorkeur uitspreken naar de ondernemer(s) met wie men wil meelopen.

Vanwege de overlap in doelstellingen tussen FORUM Talent en PNO, is besloten deze gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. In de praktijk blijkt dat hoogopgeleiden van etnische afkomst vaak moeilijker hun weg weten te vinden in ondernemersland en naar de instituties die hen verder op weg kunnen helpen. Het stimuleren van ondernemerschap onder hoger opgeleide allochtonen is één van de doelstellingen van FORUM Talent, een project van Forum. Onder meer de gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland vinden het van belang om meer en beter ondernemerschap onder allochtonen te bevorderen en hebben daarom een convenant afgesloten om hieraan een impuls te geven, middels het project 'Partners in Nieuw Ondernemerschap (PNO)'.

De toekomstige ondernemers krijgen in de ochtend een programma met twee workshops, te weten: "Netwerken" en "Starten? Onderneem 't maar!" In de eerste zullen ze leren om zichzelf te verkopen en gebruik te maken van hun netwerk. In de tweede workshop krijgen ze vanuit de ervaringen van een ondernemer te horen wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf.

Het middagprogramma bestaat uit twaalf presentaties van bestaande ondernemers. De bezoekers kunnen een coach uitzoeken, waarmee ze vier keer een middag mee gaan lopen. Deze coaches zijn gezocht in dezelfde branches als de deelnemers; namelijk: adviessector, detailhandel, makelaardij, creatieve sector. Belangstellenden kunnen zich nog voor 14 mei opgeven via s.ucar@forum.nl. Aan de dag zijn verder géén kosten verbonden.

http://www.pno-utrecht.nl