Gemeente Dronten


Veel belangstelling voor wonen in Dronten

Met een kleine 4000 belangstellenden, waarvan 20% van buiten de gemeente, blikt de gemeente Dronten terug op een succesvolle wooninfodag.

Zaterdag 29 maart j.l. werd voor de derde maal in De Meerpaal in Dronten, de Wooninfo-dag gehouden. Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de redenen waarom bezoekers deze Wooninfo-dag bezoeken, heeft de gemeente tijdens de beurs een enquête uitgevoerd. 97% van de bezoekers vindt de Wooninfodag een aanrader voor mensen die naar een woning op zoek zijn.
De gemeente is tevreden met de positieve beoordeling door de beursbezoekers. De bezoekersinformatie wordt ingezet om bij een volgende Wooninfo-dag ook meer bezoekers van buiten de gemeente aan te trekken.

Het promoten van de diverse woningbouwprojecten is voor veel gemeenten op dit moment een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt ook voor Dronten. De Wooninfo-dag is één van de middelen die in brede zin wordt ingezet. Daarnaast is er de publiciteit voor de afzonderlijke projecten.
De komende tijd wordt het plan De Gilden extra onder de aandacht gebracht. Niet alleen via de speciaal voor De Gilden gemaakte website www.degildendronten.nl maar ook door middel van doelgroepgerichte advertenties.

In de prijzen

Door tijdens de Wooninfo-dag de in de krant opgenomen bon in te leveren, konden bezoekers meedingen naar een cadeau-bon van respectievelijk 100,00, 50,00 of 25,00. Daarnaast maakten ook mensen die hebben meegewerkt aan de enquête, kans op één van deze cadeau-bonnen. Door wethouder Hillebrand Koning zijn hieruit de volgende winnaars getrokken.

Bon 100,00: Dhr. M. Dekker, Kleermakersgilde, Dronten. Bon 50,00: Fam. A. Biesheuvel, De Schepel 38, Dronten. Bon 25,00: Dhr. T. Dreuning, De Deel 31A, Biddinghuizen. De winnaars zijn op de hoogte gebracht van hun prijs.
---

Highlights uit de enquête


* 75 % van de bezoekers heeft een leeftijd tussen de 36 65 jaar.
* Van de 20% bezoekers van buiten Dronten komt ca. 7% uit Flevoland en 5% van de Veluwe.
Ongeveer de helft van de mensen bezocht de Wooninfo-dag voor de eerste keer.

* De meeste belangstellenden bezoeken de beurs samen met hun partner (60 %) of gezin (17 %).

* Van de bezoekers van buiten Dronten betreft 50 % een huishouden met 2 personen en 31 % een huishouden met kinderen. Van de Dronter bezoekers is dit respectievelijk 49 % en 41 %.
* Ongeveer de helft van de bezoekers komt uit algemene interesse. 40 % is concreet op zoek naar een andere woning (koop 19,4 %, huur 6,6, % en kavel 13,2 %).

* Ongeveer de helft van de bezoekers heeft in de Flevopost over de Wooninfo-dag gelezen. Ongeveer 17 % heeft het uit de huis-aan-huis krant gehaald.

* Circa 80 % heeft de speciale huis-aan-huis-krant ontvangen. Daarvan heeft 67 % de krant ook daadwerkelijk gelezen.
* Op de vraag of de beurs aan de verwachtingen voldeed antwoordt 95 % van de bezoekers met ja. Vooral het uitgebreide aanbod aan informatie spreekt de bezoekers aan.

* Bijna 97 % van de bezoekers zouden andere mensen die een huis willen kopen / huren / verbouwen aanraden een bezoekje aan de Wooninfo-dag te brengen.

Voor de volledige rapportage download hier de Bezoekersenquete download .