Gemeente Venlo


Gezamenlijke persverklaring Bruls en Heuvelings

19-5-2008

Gemeenschappelijke persverklaring burgemeester Hubert Bruls en raadslid John Heuvelings

Vandaag, 17 mei 2008, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Hubert Bruls en raadslid John Heuvelings. Aanleiding voor het gesprek was de recente publiciteit naar aanleiding van de waarneming van de heer Heuvelings dat een persoon die ervan wordt beschuldigd zijn kinderen naar het buitenland te hebben ontvoerd, op dit moment nog steeds een uitkering van de UVW ontvangt en vragen die bij de burgemeester zijn opgekomen naar aanleiding van deze media-aandacht.

Beide gesprekspartners hebben in een open sfeer hun standpunten en overwegingen gedeeld. Daarbij zijn de inschattingen, die zij ieder vanuit hun rol of betrokkenheid bij deze zaak hebben gemaakt, uitvoerig aan de orde gekomen. Waar deze niet altijd volledig met elkaar overeenkwamen, hebben beiden elkaar geïnformeerd over de achtergronden en daarmee de uitgangspunten van waaruit zij dit uitkeringsdossier benaderen. De burgemeester heeft daarbij herhaald dat hij de betrokkenheid van de heer Heuvelings bij de zaak op zich waardeert. Hij voegt daaraan toe dat hij vindt dat de heer Heuvelings de juiste stap heeft gezet door zijn vragen en standpunt met betrekking tot de gewraakte uitkering verder neer te leggen bij de Tweede Kamer. Dit is immers het orgaan bij uitstek dat met betrekking tot regelgeving en uitvoeringsvoorwaarden bij dit soort vraagstukken aan de knoppen zit.