Alzheimer Nederland pleit voor impuls bijscholing casemanager dementie

19/05/2008 10:31

Alzheimer Nederland

5,5 miljoen euro nodig voor snelle beschikbaarheid van 1.000 casemanagers

Bunnik, 16 mei 2008 - De rijksoverheid zal zo snel mogelijk 5,5 miljoen euro moeten vrijmaken voor de landelijke invoering van casemanagement voor dementiepatiënten. Met dat geld is het mogelijk om nog deze kabinetsperiode 1.000 casemanagers op te leiden. Daarbij is aan te sluiten bij bestaande opleidingsinitiatieven en belangstelling vanuit de sector. Met deze stap kan de overheid een begin maken met een structurele en duurzame verbetering van de zorg aan dementiepatiënten. Dat zei Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland, tijdens een door Alzheimer Nederland georganiseerd werkbezoek van staatssecretaris Bussemaker van VWS aan Stichting Geriant in Heerhugowaard. Deze stichting is de grootste aanbieder van casemanagement voor dementiepatiënten in Nederland.

Een krachtige financiële impuls van de overheid voor bijscholing, zorgt volgens Broekema voor een betere basis van de dementiezorg in de toekomst. "De kwaliteit van casemanagement valt of staat met gekwalificeerde medewerkers, die grondige verpleegkundige kennis combineren met brede adviesvaardigheden. Een casemanager voor dementiepatiënten is een HBO+-functie, waarbij medewerkers zich via een post-HBO-programma moeten bijscholen. De huidige financieringsplannen voorzien niet in deze bijscholing. Er zijn uitstekende uitgangspunten om op korte termijn een flinke groep casemanagers op te leiden. Er is een kant-en-klare opleiding van Stichting Geriant, er zijn potentiële opleidingsaanbieders, waaronder de Fontys en Hogeschool Windesheim en er is duidelijke belangstelling vanuit de sector voor deze functie en de bijscholing."

Met een verwacht aantal van een half miljoen dementiepatiënten in 2050 en een teruglopende beroepsbevolking zal de zorg aan mensen met dementie anders georganiseerd moeten worden. Dit is nodig met het oog op de gezondheidssituatie in Nederland én de kwaliteit van leven van dementiepatiënten en hun naaste omgeving.

Uit een onderzoek dat Alzheimer Nederland vorig jaar door het NIVEL heeft laten uitvoeren bleek dat 78% van de mantelzorgers van dementiepatiënten overbelast zijn of dreigen te raken door een gebrek aan zorgcoördinatie, advies en meer informatie. Praktijkervaringen met casemanagement wijzen uit dat mantelzorgers minder belasting ervaren en beter in staat zijn hun zorgtaken uit te voeren. Daarnaast kunnen de patiënten langer thuis, in hun vertrouwde omgeving, blijven.

In haar reactie belooft staatssecretaris Bussemaker dat ze de integrale aanpak van de zorg voor mensen met dementie ambitieus gaat aanpakken. In juni stuurt Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer met het haar visie op de zorg voor mensen met dementie. Hierin komt ze terug op de scholing van casemanagers. Bovendien zal Bussemaker binnen de huidige structuren en middelen bekijken of en hoe de opleiding voor casemanagers is te realiseren.

Over Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich al ruim 20 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Zij doen dit door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Met 51 regionale afdelingen en 151 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.

http://www.alzheimer-nederland.nl