ChristenUnie


Tevredenheid over jaarcijfers, alertheid geboden

Tevredenheid over jaarcijfers, alertheid geboden

zaterdag 17 mei 2008 08:47 De goede financiële positie waarin Nederland zich verkeert, is voor de ChristenUnie reden tot dankbaarheid. Maar de ontwikkelingen op wereldniveau moeten het kabinet alert houden, aldus Kamerlid Ernst Cramer. Nederland kan dankbaar terugzien op een goed financieel jaar. Ook in structureel opzicht zijn de overheidsfinanciën fors verbeterd. Nog nooit waren er in Nederland zoveel mensen aan het werk als vorig jaar.

Een stevig overschot van 0,4% gaat gepaard met een flinke daling van de overheidsschuld; ook in reële termen. Cramer: "Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk uitgangspunt geweest bij het coalitieakkoord, zeker met het oog op de toenemende kosten van de vergrijzing".

Deze gunstige ontwikkelingen bieden Nederland een goede uitgangspositie voor de komende jaren. "Het zal er meer dan nu op aankomen om goede economische prestaties gepaard te laten gaan met een goed sociaal beleid, waarmee Nederland ook qua
duurzaamheidsdoelstellingen voor de dag kan komen. Met een blik op de ontwikkelingen in de wereldeconomie zal dit een alerte houding van het kabinet vergen", zegt Cramer.