Gemeente Heerenveen


---


---

Heerenveen investeert in maatschappelijke accommodaties

De gemeente Heerenveen investeert de komende jaren zo'n 70 miljoen euro in maatschappelijke accommodaties om kloppende harten in wijken en dorpen te realiseren of in stand te houden.

De grootste vernieuwingsslag ligt op het gebied van het primair onderwijs, gymzalen, multi- functionele accommodaties en sportaccommodaties. Dit is een van de conclusies van het accommodatiebeleidsplan 2008 - 2014 'Hâ¥rt voor Accommodaties!', waarmee burgemeester en wethouders op 13 mei 2008 hebben ingestemd. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit over het plan te nemen.
Voor de vernieuwing en vervanging van maatschappelijk accommodaties wordt in Heerenveen - net als in de meeste andere gemeenten in Nederland - niet apart geld gereserveerd. Daardoor moet steeds per geval bekeken worden of er geld beschikbaar is. De gemeente wil meer grip krijgen op deze financiële onbeheersbaarheid en op zaken als kwaliteit en bezetting van de verschillende accommodaties. In de nota 'Hâ¥rt voor Accommodaties!' zijn daarom strategische beleidsuitgangspunten geformuleerd die een oplossing moeten bieden voor de knelpunten die nu zijn geconstateerd. Deze uitgangspunten variëren van het invoeren van een meer gestructureerde registratie van knelpunten, tot uitspraken over eigendom en beheer en de voorkeur voor het bouwen van multifunctionele accommodaties. Belangrijk uitgangspunt van de nota 'Hâ¥rt voor Accommodaties!' is om het huidige basisniveau van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties in de wijken en dorpen in stand te houden. Pas als er bijvoorbeeld grootschalige investeringen aan de orde zijn of wanneer de bezetting van een accommodatie een kritische grens bereikt, wordt de instandhouding van een accommodatie heroverwogen. Naast de strategische uitgangspunten bevat de nota 'Hâ¥rt voor Accommodaties!' een faseringsplan. Hierin zijn de concrete projecten in de wijken en dorpen van Heerenveen opgenomen die in de periode van 2008 tot 2014 uitgevoerd zouden moeten worden om een adequate omvang en kwaliteit van de maatschappelijke accommodaties te waarborgen. Hiervoor is in totaal zo'n 86 miljoen euro nodig. Van deze investeringen is ongeveer 70 miljoen euro al door de gemeente gedekt. De uitvoering van de nota vraagt dus toch nog om circa 16 miljoen euro extra. Deze financiering wordt betrokken bij de voorbereidingen van het Meerjarenperspectief 2009
- 2012 van de gemeente Heerenveen. Pas dan wordt duidelijk of er ook daadwerkelijk geld beschikbaar is of komt voor realisering van alle projecten die in het Accommodatiebeleidsplan zijn opgesomd. De nota 'Hâ¥rt voor Accommodaties!' is op een interactieve manier
- samen met de inwoners van de gemeente - tot stand gekomen. Het presidium heeft besloten dat voor de vaststelling van de nota door de gemeenteraad dan ook geen inspraakavond meer wordt georganiseerd. Tijdens de behandeling in de raadscommissie Samenlevingszaken op maandag 2 juni 2008 is er voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar mening over de nota te geven. De nota 'Hâ¥rt voor Accommodaties!' is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 in Heerenveen, bij de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen en in het informatiepunt in de bibliotheek in Jubbega. Bovendien is de nota te vinden op de gemeentelijke website www.heerenveen.nl


---