Gemeente Laarbeek


Werk in uitvoering in 2008

LAARBEEK - De komende maanden wordt er veel aan de Laarbeekse wegen gewerkt. Sterker nog: aan een aantal wegen is al werk in uitvoering. Niet alleen de gemeente Laarbeek heeft de nodige werkzaamheden gepland, maar ook de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat zijn bezig met planning en uitvoering van werken.

Tegelijk of om de beurt aanpakken?

Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn altijd op de hoogte van elkaars plannen. Elke instantie heeft zijn eigen planning, maar sluit daarmee zoveel mogelijk aan op de planning van de andere partijen om de overlast voor de weggebruiker te minimaliseren. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer Rijkswaterstaat de brug over de Zuid-Willemsvaart afsluit vanwege onderhoud, de provincie het wegdek tussen deze brug en de kruising Lieshoutseweg / Oranjelaan opknapt. Dit stond eigenlijk later in de planning, maar door het tegelijk op te pakken met het herstelwerk aan de brug hebt u maar één keer last van een wegafsluiting.

Soms worden werken die verder uit elkaar liggen toch bewust tegelijk aangepakt. Zo is er voor gekozen om de Herendijk in Beek en Donk tegelijk af te sluiten met de werkzaamheden aan de Beekse Brug. Waarom? Door het afsluiten van de Beekse Brug (Lieshoutse / Gemertseweg) zal er extra veel verkeer over de Donkse Brug (Mgr. Verhagenstraat / Koppelstraat) komen. Om te voorkomen dat de Kapelstraat en de Herendijk een racebaan worden voor doorgaand verkeer wordt de Herendijk in dezelfde periode aangepakt. Het belang van de lokale gebruiker is in dit geval groter dan dat van het doorgaand verkeer.
De Herendijk en de Helmondseweg in Aarle-Rixtel zijn allebei wegen waar doorgaand verkeer overheen komt. Voor het toeristisch verkeer en de omwonenden wordt er daarom naar gestreefd om de wegen voor de bouwvakvakantie weer op orde te hebben. Zo spelen er bij ieder werk verschillende factoren mee en worden verschillende afwegingen gemaakt.

Afsluiten en omleiden of niet?

Niet bij alle werkzaamheden wordt de weg afgesloten. Bij grote werken meestal wel, omdat dat veiliger is voor zowel het verkeer als de mensen die aan het werk zijn. Bij kleinere werken wordt de weg zoveel mogelijk opengehouden. Zolang de veiligheid niet in het geding komt hoeft er geen extra overlast veroorzaakt te worden door de straat af te sluiten.

De werkzaamheden aan de bruggen zijn bewust in de zomerperiode gepland om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Doorgaand verkeer kan al ruim voor Laarbeek omgeleid worden en in de zomer is er minder plaatselijk verkeer dan in de winter. Voor fietsers, waarvan er in de zomerdagen meer zijn dan in de winter, wordt dan een extra oversteek gemaakt naast de bruggen. Dit gebeurt door middel van een veerpontje, dat vaart van 6.00 uur s morgens tot 22.00 uur s avonds. Fietsers hoeven dus niet helemaal om te rijden.

Wat hoort u ervan?

Afhankelijk van hoeveel impact werkzaamheden hebben wordt er anders gecommuniceerd. Het enorme karwei aan sluis 6 wordt al lang voordat u op straat iets merkt besproken met omwonenden en ondernemers. Als de stoep in de straat een paar uurtjes open ligt vanwege herstelwerk dan wordt daar geen informatieavond voor georganiseerd. Bij ieder werk worden wel dezelfde afwegingen gemaakt: wie heeft er last van, hoe lang duurt het, hebben we te maken met bedrijven, particulieren of allebei, moet er een omleidingsroute komen, en meer van dit soort vragen. Daarna wordt bekeken wat er aan informatie nodig is, variërend van afsluitingsbord tot informatieavond.

Niet alleen de overheden, omwonenden en weggebruikers worden geïnformeerd, maar ook alarmdiensten en busmaatschappijen zodat ook zij rekening kunnen houden met oponthoud of wegafsluitingen. Ook aan de nutsbedrijven wordt het gemeld. Als zij werkzaamheden in een bepaalde straat hebben, kunnen zij daar bij de wegwerkzaamheden aansluiten.

Wat staat er allemaal op stapel?

Op de kaart hieronder staan de werkzaamheden en tijdelijke afsluitingen voor 2008 aangegeven.

1. Afsluiten brug Oranjelaan (Wilhelminakanaal) vanwege onderhoud brug van 6 tot en met 23 juni.

2. Afsluiten brug Gemertseweg (Beekse brug) vanwege onderhoud van 4 tot en met 20 juli.

3. Nieuwbouw sluis 6, werkzaamheden tot 2010. Vervanging van de brug bij de Koppelstraat / Mgr. Verhagenstraat (Donkse brug) vindt in deze periode plaats.

4. Afsluiten Herendijk Beek en Donk / Lieshout vanwege het herinrichten van de straat, zijwegen worden gelijkwaardig. Gereed voor de bouwvak.

5. Algemene herstelwerkzaamheden aan de Lagedijk in Beek en Donk.
6. Algemene herstelwerkzaamheden aan de Schaapsdijk in Beek en Donk.
7. Algemene herstelwerkzaamheden aan de Donkervoortsestraat in Beek en Donk.

8. Herinrichting Lekerstraat in Beek en Donk zal na de bouwvak van start gaan.

9. Afsluiten Helmondseweg Aarle-Rixtel voor herstelwerkzaamheden aan het wegdek. Gereed voor de bouwvak.

10. Algemene herstelwerkzaamheden aan Hoog Strijp in Aarle-Rixtel.
11. Algemene herstelwerkzaamheden aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel.

12. Tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Grotenhof in Lieshout vanwege bouwplan Molenstaete.

13. Het fietspad langs de Veghelsedijk Mariahout wordt hersteld.
14. Herinrichting van de Pater de Leeuwstraat.