Gemeente Roermond

Rechter laat tijdelijke weekendsluiting in stand

Zo luidt de uitspraak van de voorzieningenrechter n.a.v. het verzoek om een voorlopige voorziening dat de Gemeente Roermond samen met de Kamer van Koophandel, LWV en enkele bedrijven in de stad heeft ingediend tegen het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dat betekent dat de tunnels in de A73 in ieder geval tot komend najaar (okt./nov.) in de weekenden worden afgesloten om verdere afbouw aan de veiligheidssystemen mogelijk te maken.

Een tegenvaller voor de Gemeente Roermond en haar partners, aldus wethouder IJff van Verkeer. We hebben dit juist aan de rechter voorgelegd vanwege onze zorgen voor de stad, zowel qua leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Dat laatste is natuurlijk van groot belang voor de bedrijven in de stad, zoals het pas geopende Retailpark langs de A73. Ook het Designer Outlet Center wil goed bereikbaar blijven. Maar liefst 50 tot 60% van haar omzet wordt behaald in de weekenden.

Alle partijen zijn het erover eens dat de tunnels een keer moeten worden afgebouwd. Alleen over het moment waarop verschillen de meningen. Zo is de Gemeente Roermond voorstander van een langere periode dicht tijdens de bouwvakvakantie. Het op- en afbouwen van de wegafzettingen hoeft dan slechts éénmaal te gebeuren en in de tussenliggende tijd kan de aannemer continue doorwerken. Nu dit verzoek niet is gehonoreerd vinden wij dit zeer jammer, aldus de wethouder, maar in het belang van de stad dienen wij goede afspraken te maken om ervoor te zorgen dat Roermond goed bereikbaar blijft en dat iedereen ook weet waar hij aan toe is als hij op de A73 richting Roermond rijdt.

Publicatiedatum: 19-5-2008 Bijgewerkt: 19-5-2008